,

ARAPDER, "Çatı" uyarısı

 ARAPDER’DEN SON OLAYLARA TEPKİ
Demokrasilerde iktidarlar seçimle gelir ve yine seçimle giderler. Bunun aksini düşünmek demokrasiyi hazmetmemek ve kendisini millet iradesinin üzerinde görmektir.
Yakın zamanda meşru AK Parti hükümetine karşı yapılan darbe girişimleri ve hükümeti düşürmeye karşı yapılan yargısal hareketlerin zamanlaması toplum vicdanında karşılık bulmadığı gibi demokrasinin büyük yara almasına da sebep olacaktır.
Ülkede sağlanan istikrarın devamı güçlü iktidarlar ile mümkündür. Nitekim hiçbir hükümetin çözemediği Kürt sorunu bu dönemde çözüm yoluna girmiştir. İnançlı insanlar üzerinde estirilen baskı yine bu dönemde son bulmuştur. Ekonomik olarak hayal dahi edilemeyen büyük projelere imza atılmış somut sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Yoksulluk ve zulüm altında inleyen dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara yine bu dönemde el uzatılmıştır.
Bu ülkede seçimle gelen ama bir türlü muktedir olamayan hükümetlerin devri son bulmuştur. Fakat gelin görün ki dış ve iç bazı derin mihraklar hala eski günlerin özlemini çekmektedir.  İktidarı devirme adına yalan yanlış iftira kampanyaları ardı ardına sıralanmaktadır ve insani yardım kuruluşlarına bile engel olunmaya çalışılmaktadır.
Yolsuzlukların üzerine elbette gidilmelidir. Hiç kimse yolsuzlukları savunma noktasında olamaz. Fakat yolsuzlukların üstüne gidildiği imajı ile hükümeti sıkıntıya sokmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak bu ülkeye fayda getirmez. Son günlerdeki olumsuz girişimlerin ülkeye zararı 100 milyar doların üzerinde olmuştur ve bu maliyet toplumun tüm kesimlerine büyük yük getirmiştir. Ülkenin son yıllardaki kazanımlarının böyle heba edilmesi vatansever olan hiç kimsenin vicdanında karşılık bulamaz.
Sorumluluk sahibi tüm kurumları ve sivil toplum örgütlerini sağduyuya davet ediyoruz. Bu çatı çökerse hepimiz altında kalacağız.
ARAPDER Genel Başkanı
Şükrü KIRBOĞA
YORUM EKLE