Dr. İrfan Neziroğlu (TBMM Genel Sekreteri): Başarımızın sırrı takım ruhu, adalet ve şeffaflık

 Röportaj: Songül Baş /
 Fotoğraflar: Elif Çelik /Ankara

TBMM Genel Sekreteri Dr. irfan Neziroğlu'nun Parlamento Dergisi'nin Haziran sayısında yayınlanan röportajı

-Yaklaşık 1,5 yıldır TBMM Genel Sekreteri’siniz. Bu makama gelmeden önce
Meclis çatısı altında üstlendiğiniz görevler
nelerdir?

-1992’de uzman yardımcısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışmaya başladım. 1995’te uzman olduktan
sonra uzun yıllar TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev
yaptım. Sonrasında Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı, Kanunlar ve
Kararlar Müdürü, yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı oldum. 18
Aralık 2011’den bu yana TBMM Genel
Sekreteri olarak görev yapıyorum.
-Uzun yıllardır Meclis’i tanıyor olmanızın
avantajlarını yaşıyor musunuz?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendine özgü birtakım hassasiyetleri var.
Bu hassasiyetleri bilmek, kurumu ve
personeli tanımak, yasama süreçleriyle
ilgili bilgi sahibi olmak çalışmalarımızı
yürütürken büyük avantaj sağlıyor.Uzun yıllar TBMM Genel Kurulu’ndaki atmosferi yaşamış
olmak da bir başka avantaj.

-Genel Sekreter olarak çalışmalarınızı yürütürken temel ilkeleriniz
ve hedefleriniz nelerdir?


-Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni milletimize layık, etkin,
verimli ve çağın sunduğu teknolojik imkanları en iyi şekilde
kullanabilen bir kurumsal yapıya kavuşturmayı, dünyada
örnek gösterilen bir parlamento haline getirmeyi hedefliyoruz. Meclisimizin Türkiye’deki en iyi kamu kurumu
olması hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hedefe
ulaşacağımız konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Şu ana
kadar yaptığımız çalışmalarla önemli mesafe kat ettiğimizi
düşünüyorum. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken adalet ve
şeffaflık temel ilkelerimiz oldu. Takım ruhunu oluşturmaya
özel önem verdik. Personelimizin bireysel kapasitelerinin
yanı sıra kurumsal aidiyetlerini güçlendirmeye çalıştık.
Etkin bir şekilde karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik
ettik. Çalıştaylarda başkanlıkların sorunları ile yeni döneme
ilişkin hedefleri tartıştık. Yönetmelik taslaklarını intranet
sayfasında personelin görüşüne açtık. Sosyal etkinlikler dü-
zenlemeye başladık. İlk kez bu dönemde personelimiz çeşitli
kulüpler oluşturdu; çevre, trekking, halk oyunları... Bu tür
etkinlikler takım ruhunu güçlendiriyor.

-“Bir Projem Var! Bir Önerim Var!” projesi de personele yönelik çalışmalarınızdan biri...

-Evet, çok doğru... Personelimizin farklı konulardaki proje ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla “Bir Projem Var! Bir Önerim Var!” projesini hayata geçirdik.
Farklı konulara ilişkin toplam 252 proje ve öneri geldi. Bunların değerlendirilebilmesi için çeşitli birimlerde görev yapan personelimizin yer aldığı Değerlendirme
Kurulu oluşturuldu. Kurul tarafından yapılan puanlama sonucunda dereceye giren
ilk 5 proje ve ilk 5 önerinin sahiplerine ödül verildi. Görüş ve önerilerinin hayata
geçirildiğini görmek çalışanları motive etti. “Bir Projem Var! Bir Önerim Var!”,
yeni katılımlarla devam ediyor.


Vatandaşlara yönelik “Halk Günü” başlattınız. Hem bu uygulama hem de Meclis-vatandaş iletişimine yönelik diğer çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?


Burası halkın meclisi... Vatandaş Meclis’i gezmek istediğinde bizim bu imkanı
sağlamamız gerekli. Bu düşünceyle hareket ederek “Halk Günü” uygulamasını
başlattık. Cumartesi günleri 11:00-16:00 arasında her saat başı rehber eşliğinde
tur düzenliyoruz. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri giren vatandaşlar,
belli bir tur güzergahında Meclis’i gezebiliyor. Her hafta üç yüze yakın ziyaretçi
geliyor. “Halk Günü”ne gösterilen ilgiyi göz önünde bulundurarak ziyaretçi sayısının giderek artacağını tahmin ediyoruz. Yakın zamanda internet üzerinden
vatandaşların görüş ve önerilerini almaya başlayacağız. Halkımızdan çok sayıda
bilgi edinme talebi ve e-posta geliyor. Bunların tümüne kısa sürede yanıt vermeye
çalıyoruz. TBMM’nin web sayfası ve Twitter hesaplarından Genel Kurul çalışmaları
ile Meclis hakkında bilgiler edinilebiliyor. Ayrıca çocukların Meclis’le doğrudan
bir iletişim kanalı olması amacıyla çocuk web sayfası hazırlıyoruz.

Meclis yerleşkesinde engelli vatandaş-
larla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı.
Meclis’i “engelli dostu” yapan projelerden söz eder misiniz?


Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde engellilerin hiçbir yardım
almadan hareket edebilmelerini sağ-
lamak amacıyla çeşitli düzenlemeler
yapıldı. Örneğin, ana binada ziyaret-
çilerin girdiği kapıya engelli asansörü
tesis edildi, kampüs içi yaya yollarında
engelli rampaları hazırlandı, portatif ......yazının devamı buradan okuyabilirsiniz