Geri gönderilen yoğurt

 M. Kemal AYÇİÇEK – 14 Kasım 2011 

Karadeniz’de Adamın oğlu bir çok katlı ev yaptırmış, evi de babasının üzerine yapmış..Adam,kızlarına birer daire vermek istemiş, oğlu buna karşı çıkmış, bu nedenle de oğluyla küsmüşler. Aradan bir süre geçmiş, adam başkalarının aracıyla bayram ziyaretlerine gider olmuş..Arkadaşları ona, “senin araban yok muydu?, oğlunun aracıyla değil de başkalarının aracıyla bayram ziyareti ne iş, hayırdır?” diye sormuşlar. Adam, “ben oğlumla gezerim ama o benimle gezmiyor” karşılığını vermiş..
Aynı adam  yaylacı..Bir asırlık yaşı var, eşi ile yaylada. Güzel yoğurt yapmışlar, eşine, “konuşmuyor ama bu güzel yoğurdu gönderelim, çocuklar da yesin, büyüklük bizde kalsın, her ne kadar küs isek de o bizim evladımızdır, iyilik yap, dereye at denir ya, bizimkisi o hesap olsun” diyor. Eşi seviniyor, bir büyük bidonu dolduruyorlar ve arabaya verip, şehre gönderiyorlar. Bir sonraki gün yaylaya araba geliyor, o araçla da o adama bir paket getiriyorlar. Adam sevinçle alıyor paketi, evine gidiyor. Eşi de seviniyor. Daha paketi açmadan eşine, “Hanım bak, bize meyve göndermişler. Her ne kadar küs de olsak yine evlat evlattır” diyor paketi açıyorlar ama sevinçleri kursaklarında kalıyor. Bir gün önce gönderdikleri yoğurt, ambalajı değişmiş bir halde geri onlara gönderilmiş..şok yaşıyor ve Üzülüyorlar..
Kır kahvesinin balkonundan Değirmendere’ye bakarken, karşımda tüm mevsimleri izlediğim meşe, fındıklık, ve ormana bakıyorum. Sararmış yapraklar, yeşil yapraklardan çok az ve az yukarılarda karlı tepeler var. Yanımdaki birisine, “yapraklar dökülmeden kış geldi, ne iştir böyle?” diye laf atıyorum. “mevsimler değişti” diyor, ardından da “fındık ayında gördük, bu sene fındığı geç topladık ya, oradan bile belli” diyor. Kasım’ın ortasında hala Karadeniz, yeşilliklerini kaybetmemişken nerden çıktı bu kar, kış, soğuk! Kış mevsimi neden böylesine acele ediyor, evlatların babaları ile küs kalmasının bir rolü var mıdır bunda diye düşünmeden edemiyor insan..
Oysa daha hani bizim pastırma yazı denilen ara mevsimimiz vardı.Daha tarlalar savmadı, fasulyeler hala hereklerde duruyor. Mısır tarlalarının zelleri toplanmadı, daha yaprak süpürülmedi hiçbir fındıklıktan.daha sararmış yaprakları tam anlamıyla göremedik ki doğa da, neler oluyor böyle, kar madurdan çok aşağılara kadar indi. Gugulas’ta kar var, Ahonun Gugulda kar var.daha kış hazırlıkları bile yapılmamıştı, odunlar istiflenmemiş, yaylalardan peynirler inmemişti ki, nerden çıktı sonbaharda kış soğukları..İncirlerde hala incir var, kara üzümler (kokulu üzüm) hala tam savmamış, ağaçlarda meyveler varken,önceleri olmuyordu böyle, mevsimler hep kendi zamanlarında yaşanırken neden değişiyor  elbette bunu uzmanları açıklar ama o uzmanlardan da bir şey bulamadım. Sonra da kıyamet alametlerine bakayım dedim.
Öncelikle şu adam ve küs olmuş oğlunu anlatan belki de şu hadis dikkatimi çekti;
“İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK KIYAMET ALAMETİDİR
Herkese umumi olarak değilde yalnız (tanıdığı, bildiği) kimselere selam veril(diği zaman gel)medikçe... kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri  -İmam Şarani - Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi İstanbul 1981 s. 461; no. 845)”
“Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba'zıları şöyle: 
1.      (Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz.) [Müslim] 
2.      (Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar.) [Buhârî] 
3.      (Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.) [Beyhekî] 
4.      (Câmiye giren iki rek'at namaz [tehiyyet-ül mescid] kılmaz.) [Taberânî] 
5.      (Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır.) [Hâkim] 
6.      (İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır.) [İbni Mâce] 
7.      (Zengine malı için ta'zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır.) [Taberânî] 
8.      (Fırat'ta bir altın define çıkar. Görenler ondan bir şey almasın!) [Buhârî] 
9.      (Ehli olmayana iş verilir.) [Buhârî] 
10.  (Ulema, halkın istediği yönde fetvâ verip, helâla haram, harama helâl derler, Kur'ânı ticârete âlet ederler.) [Deylemî] 
11.  ("Şu kabirdeki ben olsaydım" denmedikçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim] 
12.  (Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, Kıyâmet kopmaz.) [Harâitî] 
13.  (Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, Kıyâmet kopmaz.) [Buhârî] 
14.  (Lûtîlik mubah sayılıp, taş yağmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî] 
15.  (Kardeşler farklı dinden olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Deylemî] 
16.  (Şerliler dünyaya hâkim olmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [İbni Mâce] 
17.  (Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyâmet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, "Yahudi arkamda gel öldür" diyecektir.) [Müslim] 
18.  (Yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça Kıyâmet kopmaz.) [Tirmizî] 
19.  (Allah diyen müslüman kaldığı müddetçe Kıyâmet kopmaz.) [Müslim] 
20.  (Kıyâmet, yalnız kötüler üzerine kopar.) [Buhârî, Müslim] 
Diğer alâmetler 
Hadîs-i şerîfle bildirilen diğer alâmetlerden ba'zıları: 
1- Emânete riâyet kalkar.
2- Kötüler söz sahibi olur.
3- İçki ve tefecilik âşikâr olur.
4- Zekât verilmez. 
5- Hanıma uyulur, anneye isyân edilir. 
6- Kur'ân-ı kerîm tegannî ile okunur. 
7- Zararından korunmak için herkese müdâra edilir. 
8- Gençler fâsık olur. 
9- Sonra gelenler, önceki âlimleri câhillikle suçlar. 
10- Bid'atler yayılır. 
11- Bilgin denilenlerde, zerre kadar îmân olmaz. 
12- İslâma uymak ayıp sayılır, hor görülür. 
13- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır. 
14- İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur. 
15- Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir. 
16- Emr-i ma'ruf ve nehy-i münker kalkar. 
17- Günâha teşvik artar. İyiliğe mâni olunur. 
İbni Ömer hazretleri buyuruyor ki: Kıyâmet alâmetleri zuhur edince dine daha çok sarılmalıdır! Bunlardan birkaçı şöyle: 
1- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir. 
2- Akrabalık münâsebetleri kopar. 
3- Ana-babaya isyân edilir. 
4- İyiler azalır. 
5- Dünya menfaati için din âlet edilir. 
6- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur. 
7- İltimas, rüşvet çoğalır.”
Şimdi kimileri, “kıyamet alametlerine mi kaldık” diyebilir, varsın onlar desinler ama inanan insanlar sanırım biraz bir şeylerin farkına varmışlardır. Kalın sağlıcakla.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.