,

KİMLER GSS KAPSAMINDADIR

 Bilindiği üzere, 5510 sayılı kanunla birlikte çıkarılan ve 01/01/2012 tarihi itibariyle hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası toplumda kapsadığı kişiler bakımından neredeyse herkesi ilgilendirmektedir. Bu konuda yapılması gerekenler ve kimlerin ilgili kurumlara başvurması gerektiği, son başvuru tarihi ve başvuru yapmayanların karşı karşıya kalacakları yaptırımlar bakımından önem arz etmektedir.  GSS’nin amacı ülkemizde yaşayan tüm kişilerin, bu zorunlu sigorta ile sağlık güvencesi kapsamına alınmasına yöneliktir.
 
            KİMLER GSS KAPSAMINDADIR
            18 yaş üstü ve öğrenci olup 25 yaşını aşmış olan ve anne babalarından sağlık yardımı alamayanlar, sigortalı bir işte çalışmayan işsizler, Yeşil kart sahipleri, 1 yıldan fazla Türkiye’de ikamet eden Türk uyruklu olmayan yabancılar, kısmi süreli çalışıp 30 günün altında prim ödeyen sigortalılar, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre bağlı bulunulan bölgenin Sosyal Dayanışma Vakfına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.
 
            GELİRE GÖRE ÖDENECEK GSS PRİMİ
 
Gelir tespiti sonucu; 01/01/2013 ila 30/06/2013 tarihleri arasında aylık geliri aile içinde fert başına asgari ücretim üçte birinden az ise, sağlık harcamaları Devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Fert başına aylık geliri  asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler 39,14 TL, asgari ücretin iki katına kadar tespit edilenler 117,43 TL, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler 234,86 TL, 1136 sayılı kanun uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri GSS primi ise aylık 58,72 TL dir. 
 
            GELİR TESTİ İÇİN BAŞVURULACAK SÜRE
 
            Gelir testi için adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre vatandaşın bağlı bulunulan bölgenin Sosyal Dayanışma Vakfına bir ay içerisinde başvurması gerekmektedir.
 
            Gelir testi için bir ay içinde başvurulmuş olması halinde; aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, Kurumun resen tescil ettiği tarih itibariyle, primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde yeniden tescil edilirler, daha önce çıkmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin prim ödemesi gerekmez.
 
            Geliri asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için daha önce asgari ücret üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, asgari ücretin üçte biri üzerinden geriye dönük olarak yeniden hesaplanır, daha önce çıkarılmış olan prim borcu üçte bire düşürülür.
 
            Geliri asgari ücretin iki katına kadar ve iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz.
 
Gelir testi için bir ay geçtikten sonra başvurulması halinde; Kurumun gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir.
Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra müracaat edenler ise daha önce tahakkuk ettirilmiş olan GSS prim borcunu ödemeleri gerekir.
Gelir testi sonucuna göre aylık geliri asgari ücretin üçte biri veya daha fazla olduğu tespit edilenler için ise gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanmaz.
Gelir testine başvuru yapılmaması halinde; yönetmelik gereği o kişinin aylık geliri asgari ücretin iki katı olarak kabul edilerek GSS primi tahakkuk ettirilir.
Genel sağlık sigortasından yararlanmamış olmak, genel sağlık sigortalısı olduğunu sonradan öğrenmek GSS prim borcunu hiçbir şekilde etkilemez, prim borcunun miktarında değişiklik yapılması veya borcun silinmesi talep edilemez.
Raporlu ve ücretsiz izinde olanlar; çalışan sigortalıların ay içinde raporlu oldukları günler için GSS primi ödemelerine gerek yoktur. Ücretsiz izin kullananların ise izin kullandıkları süre 1 ayı aşarsa bir ayı aşan süreler için kendilerinin GSS primi ödeme zorunlulukları bulunmaktadır.
 
            6385 SAYILI YASA İLE GSS SİGORTALILARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
 
            Diğer taraftan 6385 sayılı yasa ile öğrencilerimizin liseyi bitirdiği tarih ile Üniversiteye başladığı tarih arasındaki 120 günlük sürede anne ve babasının sağlık hizmetinden yararlanacağı hükmü getirilerek, yaklaşık 450.000 gencimize yapılan GSS sigortalılığı ve bu gençlere çıkarılan borçlar silinmiştir. 
 
            Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu geliri olmayan işsiz gençlerimize en hayati en temel ve en çağdaş hizmet olan sağlık hizmetini tamamen ücretsiz veya geliri oranında sunmaktadır.  
 
GSS prim borçlularımız borçlarını anlaşmalı bankalardan veya www.sgk.gov.tr adresinden öğrenebilir, ayrıca kredi kartı ile ödeme yapabilir.
 
                                                                                                                  Musa BULUT
                                                                                                          SGK Trabzon İl Müdürü
YORUM EKLE