Mehdi, eşek üzerinde ortaya çıkacak

Bir önceki yazının devamı olarak

Müphem mefhunlar (9/15)

E- Mehdi; Çok önceleri Irak’ta ve komşu topraklarda (w.montgomery watt, İslam düşüncesinin teşekkül devri Ter.E.R. Fığlalı-1981-Ankara) İslam dan önceki dinlerde (Budistlerce, Buda, Brahmanistlerce , Vişnu ve Hıristiyanlarca Mesih olarak bilinen (Orhan Hançerlioğlu-inanç sözlüğü) ). Bir mehdi inancı mevcuttu.
 
Bu inanç, İslam’da hulefari Raşidin(ilk dört halife) devrinden sonra kendini göstermiştir.(Türk Ans. Mehdi md.) kendisine Allah tarafından gösterilen anlamındadır. Halk arasında yaygın Mehdi, kıyamete yakın zamanda Deccal’e uyup bozulan insanları doğru yola getirecek , yeryüzünde yıllarca sürecek adil bir düzen kuracak olan dini bir lidere verilen  isimdir. Sünnilerce bu kişi Hz. İsa (Mesih) dir. Şiilere göre Peygamberin ev halkından Hz. Ali’nin soyundan gelecektir. Bu geri dönüşe Şiilerce   ‘Reca’ denmektedir.
 
İsmi peygamberimizin ismi, babasının ismi de Abdullah olacaktır.(İsl. Ans.) Mehdi ahlakça peygambere benzeyecek oluş görünüş olarak benzeyecektir.(Türk. Ans. de ‘yaradılışı’ benzeyecek denmek te. Bu ‘Hulk’ kelimesinden çıkan bir hata olmalı. Hulk yaradılış olmakla birlikte ahlak anlamına da gelir.) Dış görünüşü, başı çıplak , burnu kartal burnu gibi olup çıkıntılı olacaktır. Deccal konusunda söylendiği gibi o da deccal gibi bir eşek üzerinde ortaya çıkacaktır. Şimdi göktedir ve ne zaman insanlar dinden uzaklaşıp Allah diyen öldürülür duruma gelinir, Kabe artık kaybolur , Kur’an nüshaları alalade kağıt parçaları haline gelir sözleri insanların hatıralarından silinir ve insanlar artık yalnız şiir ve şarkı okumakla yetinirler işte o zaman Mesih gökten iner (Nuzul eder.) İlk iş olarak elindeki siyah bayrakla mü’minleri toplar, sonra Deccal öldürür veya öldürülmesini sağlar, ardından yağmurlar yağar,ekinler yeşerir ve bozulmuş Dünya eşi o zamana dek görülmemiş bir bereketle, saadetle dolar. Haksızlıklar ortadan kalkar, adaletli bir düzen kurulur.
 
 Mehdi (Mesih), Suriye’de Halep’teki Cuma mescidine veya Horasan yahut batıda deniz kenarında cebalu Messa’ya inecektir. (Türk Ans.) İnsanlar Mehdiye önceleri inandığı yerde daha sonrada Mekke’de Kürn ile Makam arasında bir yerde sadakat yemininde bulunacaklardır.
 
 Mehdi imanı yeniden kurmak ve idare etmek için geldiği zaman müçtehitlerce tesis edilmiş olan icmai, yani Müslümanların yüzyıllar boyunca sağlamlaştırdıkları ilahi rayhi uygulanacaktır.
 
 İslami telakkilere göre insan oğlu daima imandan uzaklaşır.Özellikle Deccal’ın etkisinde kalınca iyice bozulur gider.Bu bozulma kıyamete yakın son haddine varacak. İşte bu inanç kendiliğinden bir makam inancını da peşinden getirmiştir.Dört halife devrinin ardından içine düşülen entrikalı dönem ve bu dönemin sıkıntıları sonucu adil bir hükümdara duyulan bir özleminde bunda büyük bir payı vardır. Zaten bu nedenledir ki bazı hükümdarlar (III. Ömer gibi) Mehdi kabul edilmiştir.
 
Mehdi sadece ‘kendisine rehberlik edilen bir kimse değil’ aynı zamanda Allah’ın gösterdiği istikamete kendi kendine hareket eden insandır.(İslam Ans. Mehdi md.)

 Zaten son Sünni belancıların reddettikleri taklidi gerektiren buna telkin eden Mehdi inancı özünde islama zıttır. İslam(özellikle Sünni Müslümanlık) kim olursa olsun beşeri bir üstada körü – körüne itaat fikrine karşıdır. Bununla beraber kütleler mutlak bir müceddit istediler ve bir mehdi’ye itaat kütleler arasına köprüler kurdu
 
 İsadan başka bir ayrı mehdi geleceğine dair bir kızım hadisler mevcutur.Fakat ne kuranda nede(sahihi buhari be sahihi müslüm) de yer almaz buna karşılık böyle bir Mehdinin değil ama Hz. İsa’nın ineceğine dair hadisler mevcuttur(A.G.E)
 
Halka kadar inen bu tür düşünceler Mehdi fikrini sağlamlaştırmış ve onu inanca yönelik folklorun bir parçası yapmıştır.Hatta günümüzde 1981 yılında A.Ü.İ.F.D mezhepler tarihi kürsüsünden sayın Yrd. Doc. Sabri Hizmetli’ye gelen Mehdilik iddiasında bir kadın zor yatıştırılmıştır.Fakat bu iddiasından da vazgeçirilememiştir.Avan da bazılarının Mehdilik iddia ettikleri sık sık görülmüştür.  yazının devamı için tıklayın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.