,

Yozgat'taki mülk satışları

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN SON GÜNLERDE BAZI BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN “YABANCILARA EN FAZLA TOPRAK SATAN İLK 10 İL” BAŞLIKLI ÇIKAN HABERLE İLGİLİ BASIN BİLGİ NOTU
YOZGAT İLİ YABANCI TAŞINMAZ EDİNİMİ
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi gereği milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
Maddeden de anlaşılacağı üzerine doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığının kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri için Türkiye’den taşınmaz mal alabilmektedirler.
Yozgat ili düzeyinde taşınmaz mal edinmiş görünen 517 yabancı uyruklu gerçek kişiden 499’u doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış ve gerek miras yoluyla gerekse gelirlerini değerlendirmek üzere kendi memleketlerinden taşınmaz mal alan kişiler olduğu ve toplam 9.837.005 metrekarelik alanın 9.714.867 metrekarelik (%98,76) kısmının bu kişilere ait olduğu tespit edilmiştir.
Dolayısıyla soru önergesine verilen cevapta da belirtilmiş olduğu üzere Yozgat ilindeki edinimlerin %99’u esasen Yozgat’lı olup izinle vatandaşlığımızdan çıkan kişilere aittir.
YORUM EKLE