,

3. Havaalanı ve İstanbul ormanları

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Meclisteki 2013 yılı bütçe görüşmelerinde basına yansıyan haberlere göre “3. Havaalanı Projesinin”  çoğunluğunu eski maden ocaklarının oluşturduğu takriben 90 milyon metrekare (9 bin ha.)  orman alanına inşa edileceği anlaşılmıştır. 3. Köprü ve bağlantı yollarında da olduğu gibi söz konusu projenin de ormanların yerleşime açılmasına katkı sağlayacağı endişesiyle kamuoyu tarafından eleştirilmesine başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarının geçmiş yıllarda neden olduğu olumsuz örnekler de kamuoyundaki endişeyi güçlendirmiştir.
 
Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yolları gibi ormanların tahribine katkı sağlayan yol ve köprü projeleri zamanındaki olumsuz şartlar günümüzde değişmiş,  gelişmiş teknolojiler ve otokontrolü sağlayan mekanizmalardan dolayı değil ormanlar, kamunun bütün arazilerinde işgal ve yerleşme sorunları tamamen bertaraf edilmiştir. Nitekim son yıllarda İstanbul’da bir metrekare işgale kesinlikle fırsat tanınmamıştır. Bundan dolayı söz konusu projenin yakınındaki ormanların işgal edilmesine katkı sağlayacağı yönündeki endişeler tamamen yersizdir ve günümüz şartlarında da sadece bir vehimden ibarettir. 3. havaalanı Projesi, projeye tahsis edilen orman alanı kadar “İstanbul Ormanlarını” yok edecektir. Projeye tahsis edilen orman alanının dışında yerleşim ya da işgal yoluyla orman tahribinin yaşanması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.
 
Gelişmiş teknolojiler ve otokontrolü sağlayan mekanizmalar sayesinde orman işgallerinin yaşanmayacak olması söz konusu projelerden dolayı “doğal ekosistemin”  hiç bozulmayacak anlamı da çıkarılmamalıdır.
Madencilik çalışmalarıyla bozulmuş olsa bile gelecekte orman olmasının yasal ve anayasal güvencesi olan büyük bir sahanın (İstanbul Ormanlarının yaklaşık % 3-4’ü)  tamamen ve kalıcı olarak 3. Havaalanına tahsis edilmesi, gelecekte telafisi mümkün olmayan yaşamsal sorunlara neden olabilecektir. Söz konusu sorunun yaşanmaması için “Modern Kentleşme” adına inşa edilmesi düşünülen havaalanı projesine tahsis edilecek orman alanı kadar yeni orman alanlarının İstanbul’a kazandırılması kaçınılmazdır. Bu amaçla özellikle göl ve dere havzalarında boş ve atıl bekletilen araziler ivedilikle ormanlaştırılmalıdır.
 
“Şehircilik Planlama Tekniği” açısından zaruri olan havaalanı ya da köprü ve bağlantı yolları gibi diğer altyapı projelerine tahsis edilecek ormanlık alan kadar yeni ormanların İstanbul İline kazandırılması yaşam adına vazgeçilmez bir zorunluluktur. İstanbul bu zorunluluğu hayata geçirebilecek potansiyele sahip çok nadir anakentlerden birisidir. Daha yaşanılabilir bir İstanbul için söz konusu potansiyelin çok iyi değerlendirilerek doğal ekosistem dengesinin korunması kaçınılmazdır. Aksi halde; ne kadar modern tesisler ve otoban yollar yapılırsa yapılsın nefes alabilecek temiz bir hava bulabilmek mümkün olmayabilecektir.    
 
Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
   Faruk ÇEBİ
Kürem-der Genel Başkanı
YORUM EKLE