,

Balıkçılıkta yeni bir dönem

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Turgay Türkyılmaz," Yeni bir genel müdürlük kuruldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.Türkiye mevcut yapısıyla AB içinde en büyük filoya sahip ülke konumunda bulunuyor"diyor

Balıkçılıkta yeni bir dönem

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğinde gerçekleştirilen Norveç ve İsveç balıkçılık sektörü inceleme gezisinin ardından ikinci çalıştay, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık Daire Başkanı Turgay Türkyılmaz, Tarım İl Müdürü Bektaş Erdoğan, kamu, destek ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

 Sektördeki problemler ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştayda Turgay Türkyılmaz tarafından bir de sunum gerçekleştirildi.

 

 “Balıkçılık sektörüne hizmet verenlerin katma değerlerinin yükseltilmesini istiyoruz” 

 

 Çalıştayda konuşan Başkan Hacısalihoğlu, Temmuz ayında Norveç ve İsveç’e yapılan iş gezisinin ardından konunun sürekli gündemde tutulması ve sektörün geliştirilmesine yönelik adımların atılması amacıyla bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak bu amaçla geçen ay yapılan çalıştayın ardından ikinci kez bir araya geldiklerini söyledi.

 

 Amaçlarının ‘bütün katılımcıların bir arada olduğu ve konuların sürekli gündem tutulması suretiyle sektörün gelişmesini’ sağlamak olduğunu belirten Hacısalihoğlu, “Geçen ay yapılan çalıştayda güzel sonuçlar çıktı. Elimizde önemli bir veri tabanı oluştu. Ama yeterli değil. Kamunun işin içinde olmasıyla hangi somut adımlar atılabilir diye düşündük ve bu toplantıyı düzenledik” dedi.

 

 Geçen çalıştayda su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması düşüncesinin önemli bir sonuç olarak ortaya çıktığını kaydeden Hacısalihoğlu, “Bu düşünceyi daha fazla destekleyeceğiz. Ayrıca sonuç da soğuk hava depoculuğu idi, TOBB tarafından lisanslı depoculuk benzeri. Bugün bölgemizde de böyle ortak bir soğuk hava deposunun uygulanmasını arzu ediyoruz, sektörün tamamından bundan faydalanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

 

 “Sektörde hizmet verenlerin katma değerlerinin yükseltilmesini istiyoruz. Sektörü ayakta tutmanın yolu bu alt yapıların bir an önce kurulmasına bağlı. Amacımız sektörün gelişmesidir. Dolayısıyla hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız” dedi.

 

 DOKA Genel Sekreteri Kaldırım; “Balıkçılık sektörü işleme ve ihracat ile bölgeyi ileri taşıyabilecek bir potansiyele sahip” 

 

 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım da su ürünleri sektörünün bölgeyi ileriye taşıyabilecek bir potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek gelişme eğilimi gösteren bu sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

 

 DOKA olarak bu alanda verebilecekleri destekler bulunduğunu ifade eden Kaldırım, “Avlanan miktara bakıldığında Türkiye’de Doğu Karadeniz yüzde 62,9 gibi çok önemli bir konumu var. İhracat boyutunda baktığımızda ise yüzde 1,5 oranında bir payımız var bu çok düşük. Bu, sektörün potansiyelinin düşük olduğu anlamına gelmez. 20 bin civarında istihdam sağlanıyor, bu yüksek bir rakam ama bu durum ihracata yansımıyor. Bu da iç tüketimden ziyade işlenerek uluslararası pazarlara gönderilmesi konusunda sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Bölgeden yapılan ihracat ise 5,2 milyon dolar çok düşük bir rakam. Bölgeden yapılan toplam ihracatın 1 milyar dolar olduğunu göz önüne alırsak bu düşük bir rakam” dedi.

 

 “Doymuş ve önü çok açık olmayan sektörlerden ziyade gelişmeye müsait, potansiyeli olan, istihdam sağlayan sektörlere ağırlık vermemiz önem taşıyor” diyen Kaldırım, “Biz bu sektörü destelemeyi düşünüyoruz. Bu toplantılarda ortaya konulacak sonuçlar da çok önemli. Bölgede balıkçılık sektörünün ciddi bir ivme kazanmasını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

 Türkiye’nin su ürünleri potansiyeliyle ilgili konuşan Türkyılmaz, şu bilgileri verdi: 

 

 Daha sonra Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Turgay Türkyılmaz, yeni oluşturulan teşkilatın yapısı ve görevleri ile su ürünleri potansiyeli, destekler ve denetimleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

 

 “Türkiye’nin su alanının büyüklüğü 26 milyon hektar civarında. Karadeniz’de 250, Marmara’da 200, Ege’de 300, Akdeniz’de ise 500 tür yaşıyor. Türkiye’de 3 bin 124’ü iç sularda olmak üzere 20 bin 327 tane balıkçı gemisi, bu gemilerde 8 bin 21’i iç sularda olmak üzere de 153 bin 164 balıkçı istihdam ediliyor. Türkiye mevcut yapısıyla AB içinde en büyük filoya sahip ülke konumunda bulunuyor. Ancak elde edilen ürünlerin yüzde 90’ı bin 848 adet gemi tarafından avlanıyor. Türkiye’deki balıkçı gemilerinin 15 bin 355 adedi ise 12 metrenin altında büyüklüğe sahip”.

 

 “Türkiye’de yaklaşık 2 bin tane su ürünleri tesisi var. Bunların proje kapasitesi 313 bin ton olmasına rağmen mevcut kapasite 170 bin ton civarında. Bu nedenle kapasitenin artırılması çok önemli”.

 “Su ürünleri üretim miktarı avcılıkta 2002 yılında yüzde 90 iken yetiştiricilikte yüzde 10 civarında idi. 2010 yılında ise bu oran yetiştiricilikte yüzde 26’ya çıktı. Yetiştiricilikte toplam üretimde 2002 yılında 61 bin tondan, 2010 yılında 167 bin tona çıkarıldı. Toplamda ise 2010 yılı itibarıyla 653 bin ton üretim yapıldı. Bu üretimde Karadeniz yüzde 76 ile ilk sarada bulunuyor. Bunun en önemli sebebi de hamsiden kaynaklanıyor. İç sularda ise Karadeniz yüzde 10 gibi bir paya sahipken, Ege’de bu oran yüzde 60 civarında bulunuyor”.

 

 “Su ürünlerine verilen destekler önemli artışlar gösterdi” 

 Daha sonra su ürünleri desteklerle ilgili konuşan Türkyılmaz, “Yetiştiricilikte 2003 yılından 1,1 milyon TL ile başlayan destekler giderek arttı ve 2010 yılında 146,1 milyon TL’ye ulaştı. Toplamda ise 2003-2010 yılları arasında 554 milyon TL destek verildi. Avcılıkta ise ÖTV’si indirilmiş akaryakıt desteği ise 2004-2010 arasında toplamda 566 bin ton ve 618 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

 “Su ürünleri ihracatı döviz cinsinden ithalatın üzerinde” 

 Türkiye’nin su ürünleri ihracat ve ithalatıyla ilgili rakamlar veren Türkyılmaz, “2005-2010 yılları arasında 80 bin ton ithalat ve karşılığında ödenen 133 milyon dolar iken, aynı dönemde 55 bin ton ihracat yapılmış ve karşılığında elde edilen gelir 312 milyon dolar büyüklüğünde olmuştur. İhracatın büyük bir kısmını taze-soğutulmuş balıklar oluşturmaktadır”

 

 “Denetimlere sürekli ağırlık vereceğiz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 

 Yeni bir yapılanma içinde olduklarını vurgulayan Türkyılmaz, bundan sonra mevcut düzenlemelerin eksiksiz uygulanması için daha hassas olacaklarını dile getirdi ve “Yeni bir genel müdürlük kuruldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü yeni bir yapılanma var. Sektörün sorunlarını sektörün temsilcileriyle birlikte çözeceğiz. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz” dedi.

 

 Trabzon Tarım İl Müdürü Bektaş Erdoğan Trabzon’da verilen destekleri anlattı 

 Trabzon Tarım İl Müdürü Bektaş Erdoğan çalıştayda Trabzon’da verilen destekler hakkında bilgi verdi. 

 Trabzon’da 2006-2010 yılları arasında toplam 33 projeye destek verildiğini belirten Erdoğan, “Bunun içinde 5 adet balık işleme stoklama tesisine, 2 adet soğuk hava deposuna destek verildi. 2011 yılında da 13 projemiz var ve bunların içindeki 3 proje de balıkçılıkla ilgili. Alet makine destekleri kapsamında da gemilerde buzlama makinesi desteği sağlanıyor. 6 adet makineye yüzde 50 hibe desteği veriyoruz” dedi. 

 

 Su ürünlerine verilen desteklerle ilgili konuşan Erdoğan, “Su ürünlerine verilen desteklerde de önemli artışlar var. 2008 yılında 2, 3 milyon TL, 2009 yılında 4,3 milyon TL, 2010 yılında ise 6,4 milyon TL balıkçılıkta üretime yönelik destekleme ödemesi yapıldı” diye konuştu.

 

 Erdoğan, sektörle iyi bir işbirliği içinde olduklarını da dile getirerek mevcut problemlerin çözümü için çalıştıklarını söyledi. 

 

 Sektör temsilcileri sorunlarını dile getirdi 

 Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, Trabzon’da eksikliği hissedilen balık haliyle ilgili konuştu:

 

 “Balık halinin nerede yapılacağı çok önemli. Balık hali limanın içinde olmalı. Kıyıdan çok uzakta olunca maliyetler artar. Her yere dolgu alanı yapıyoruz, gerekirse bunun için de dolgu çalışması yapılabilir”

 Nakil belgeleriyle ve kaçak avcılıkla ilgili sıkıntıları dile getiren Mutlu, bazı kurumların etkin denetim yapmadığından yakındı. Yasaların herkes için eşit olarak uygulanmasını isteyen Mutlu, “Kendi denetimimizi kendimiz yaparsak çok daha etkili oluruz. Ama bunun için de gerekli alt yapı sağlanmalı” dedi.

 Burak Balıkçılık Su Ürünleri temsilcisi Erkan Kaya ise verilen desteklere rağmen fiyatların aynı kaldığını, bunun yanında maliyetlerin de arttığını vurgulayarak sektörün sıkıntıda olduğunu ifade etti.

 

 Piyasaya aşırı miktarda balık sürüldüğünü belirten Kaya, bunun kontrol altına alınması ve bir fiyat istikrarı oluşmasının şart olduğunu, aksi takdirde sektörün bu yükü uzun süre taşıyamayacağını ifade etti.

 Su ürünlerinin işlenerek satılmasının daha fazla gelir getireceğini dile getiren Kaya, “Bir liraya mal edilen ürün işlenince 7-8 liraya alıcı bulabiliyor. Ayrıca pazar sorunu da yok. Sektörün bu alana yönelmesi gerekiyor” dedi.

 

 Kontrol mekanizmalarının işlemediğini savunan Kaya, “Kurulan kontrol mekanizmalarının yüzde 80’i çalışmıyor. Biz belgeyi aracımız yolda durmasın diye gidip istiyoruz. Normalde gelip bize verilmesi lazım ama tersi oluyor. Ayrıca üretim izni ve sertifikası olmayan tesislerin üretimine mutlaka kısıtlama getirilmeli. Bu durum haksız rekabete yol açıyor” diye konuştu. 

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2012, 15:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER