,

İklimler, bilim kamplarında tartışılacak

Türkiye'nin 4 cografi BÖLGESİNDE (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara BÖLGELERİ) ve Trabzon-Samsun, Kayseri-Konya, İzmir-Muğla ve Bursa-Edirne Olmak Üzere 8 ilde IKANO. BURADA 120'si 7. Sınıf öğrencisi ve 60'ı üniversite öğrencisi Olmak Üzere Toplam 180 Öğrenciye, Iklim değişikliğinin Etkileri anlatılacak

İklimler, bilim kamplarında tartışılacak

 İKLİM Değişikliği BİLİM KAMPLARI KURULACAK. BAKANLIK İKLİM Değişikliği İLE Mücadele İÇİN 2.023 HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ. ENERJİ verimliligi UYGULAMALARI İÇİN VERİLEN Teşvik Miktarı 2.015 Yılına KADAR Yüzde 100 ARTACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Iklim değişikliğiyle Mücadelede Bilim kampları kuruyor. Ayşe Konuda öğretmenlere seminer VEREN Bakanlık, Iklim değişikliğinin nedenlerinin, etkilerinin ve Mücadele yöntemlerinin, Bilim kamplarında öğrencilere anlatılmasını sağlayacak.

Bakanlık "İKLİM Değişikliğinin Etkileri ve İKLİM Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme" Projesi Kapsamında Ortaöğretim öğrencilerine anket düzenledi. Anket sonucunda öğrencilerin Iklim değişikliğine Yabancı oldugu Ortaya çıktı. Anket sonuçlarından Yola çıkarak TÜBİTAK isbirligi Ile yürütülen Proje Ile Ortak Bir Proje geliştiren Bakanlık, 8 ilden 120 Ortaöğretim öğretmenini Iklim Değişikliği Konusunda bilinçlendirmek for seminer düzenledi. Öğretmenleri met Konuda eğiten, bilinçlendiren Bakanlık, kuracağı Bilim kamplarında öğrencilerin de Iklim Değişikliği Konusunda eğitilmelerini isteyecek.

Proje türden etapta Türkiye'nin 4 cografi BÖLGESİNDE (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara BÖLGELERİ) ve Trabzon-Samsun, Kayseri-Konya, İzmir-Muğla ve Bursa-Edirne Olmak Üzere 8 ilde IKANO. BURADA 120'si 7. Sınıf öğrencisi ve 60'ı üniversite öğrencisi Olmak Üzere Toplam 180 Öğrenciye, Iklim değişikliğinin Etkileri anlatılacak.
BAKANLIK 2023 VİZYONUNU BELİRLEDİ

Bakanlık, ilgili TÜM Kurum kuruşları Ile Birlikte hazırladığı İKLİM Değişikliği Eylem Planina Göre, ulaştırma, sanayi, Tarım ve enerji Kullanılabilir sektörlerinde Bir dizi projeye imza atacak. Demiryolu ve denizyollarının load ve yolcu taşımacılığında ki payi arttırılacak. Havayollarında sera Gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Vahşi Atik Depolama sahalarının Tamamı kapatılacak. Kamu binalarına energy Yöneticileri atanacak.

Bakanlık, Iklim Değişikliği Ile Mücadele de alanında etkinliğini Arttırmak for yeni Projeler geliştiriyor. Kuraklık Testi Merkezleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı enerji Kullanılabilir sebeke Sistemleri ve düşük karbon YOĞUNLUKLU sanayi Üretimi Ile Türkiye İKLİM Değişikliği Ile Mücadele de Avrupa standartlarını yakalamış Olacak.
ENERJİ verimliligi UYGULAMALARI İÇİN VERİLEN Teşvik Miktarı 2.015 Yılına KADAR Yüzde 100 ARTACAK

Enerji sektorunde bakanlık enerji Kullanılabilir verimliligi Uygulamaları for verilen Teşvik miktarını 2.015 Yılına Kadar Yüzde 100 arttıracak. 2.023 Yılına Kadar tanımı i capında Elektrik Dağıtım kayıpları Yüzde 8'e indirilecek. Sera gazlarının azaltılmasında legal düzenlemeye gidilirken yeni Teknolojik gelişmelerde Takip edilip Kullanımı yaygınlaştırılacak.

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yillik enerji Kullanılabilir Tüketimi 2.023 Yılına Kadar Yüzde 20 azaltılacak. 10 bin Metrekare üzerindeki VEYA 250 tep ve uzerinde enerji Kullanılabilir tüketen Kamu binalarında enerji Kullanılabilir Yöneticileri atanacak. 2.017 yılından itibaren yeni binaların yillik enerji Kullanılabilir ihtiyacının en az Yüzde 20'si yenilenebilir enerji Kullanılabilir kaynaklarından Temin edilecek. 2.023 Yılı İtibariyle demiryollarının load taşımacılığındaki payi Yüzde 15'e, yolcu taşımacılığındaki payi Yüzde 10'a çıkarılacak. Denizyollarının kabotaj load taşımacılığındaki payi Yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payi Yüzde 4'e çıkarılacak. Karayollarının load taşımacılığındaki payi Yüzde 60'ın Altına, yolcu taşımacılığındaki payi Yüzde 72'ye düşürülecek.

Düzenli Depolama sahalarında kapatılan alanların Uygun kısımlarında olusan depo Gazları (biyogaz) toplanarak yakılacak. Enerji üretiminde Kullanımı sağlanacak. 2.023 Yılına Kadar Vahşi Depolama sahalarının Yüzde 100'ü kapatılacak. İKLİM Değişikliği Ile Mücadele ve Iklim değişikliğine uyumda Tarım Sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak Bilgi'de ALTYAPISI oluşturulacak.

Orman alanlarında tutulan karbon stok Miktarı Yüzde 15 artırılacak. 2.015 Yılına Kadar Türkiye'de karbon piyasasının kurulmasına yönelik Çalışmalar yapılacak

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2014, 20:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER