,

Karadeniz'de sele karşı erken uyarı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel taşkını ve heyelanlara karşı erken uyarı sistemlerinin kurulacağını ve bu afetlere karşı afet acil yardım planlarının hazırlanacağını açıkladı.

 Karadeniz'de sele karşı erken uyarı geliyor

 İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’na başkanlık eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel taşkını ve heyelanlara karşı erken uyarı sistemlerinin kurulacağını ve bu afetlere karşı afet acil yardım planlarının hazırlanacağını açıkladı. Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz Bölgesi'nde yağışların hala ağırlıklı olarak klasik gözlem ağı ile tespit edilmesi eleştiriliyordu. Bakan Bayraktar, bu açıklaması ile selleri önceden tespit edip kamuyu bilgilendirecek sayısal taşkın modellerini de içeren erken uyarı sistemini kuracaklarını ilan etti. 

 İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar başkanlığında yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD ve TOBB’dan üst düzey temsilciler katıldı. 

 Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Türkiye’nin 2009 yılında taraf olduğu Kyoto Protokolü kapsamında herhangi bir sayısal sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğü yoktur. Ülkemiz, Protokole taraf olduktan sonra sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bir yandan ekonomik kalkınmasını sürdürürken, diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almayı amaçlamaktadır” diye konuştu. Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi hedefleri doğrultusunda "İklim Değişikliği  Eylem Planı"nın (İDEP)  hazırlandığına değinen Bakan Bayraktar konuşmasına şu şekilde devam etti:

 “İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla hazırlanan İDEP, ülkemiz açısından gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler içermektedir. Diğer taraftan rahatlıkla söyleyebilirim ki, İDEP; ekonomi, enerji ve ekoloji üçlüsünü bir arada ele alan ve bütüncül bir bakış açısıyla yönetim politikası belirleyen Türkiye’nin ilk yeşil büyüme stratejisidir. Bütün kurumlarımızın katılımıyla hazırlanan ve iklim değişikliği ile mücadele çabalarımızın göstergesi niteliğinde olan İDEP’in, uygulanabilir, izlenebilir etkili bir eylem planı olması için bütün kamu kurum, kuruluşlarımıza görev düşmektedir. İDEP’teki gelişmelerin belirlenmesi, kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve raporlanması için İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu altında bir Çalışma Grubu ve Yönlendirme Komitesi kurulması gerektiği düşünülmektedir”
Bakan Bayraktar Bakanlık koordinasyonunda yürütülen II. Ulusal Bildirim Projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek  “İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”nın iklim değişikliğine uyum alanında bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar “Tarımsal üretimde sulama tekniklerinin iyileştirilmesi, gıda güvenliği, suyun yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilerek başarılı bir su yönetiminin sağlanması, kuraklık eylem planlarının hazırlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve insan sağlığı gibi hayatımızın birçok alanında önemli yer tutan konularda da en verimli altyapının oluşturulabilmesi gereken hedefler Uyum Stratejimizde detaylı bir şekilde zikredilmektedir” dedi.
 KARADENİZ’DE SELE KARŞI ERKEN UYARI
Karadeniz bölgesinde yaşanan sel taşkını ve doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve afet acil yardım planlarının hazırlanması çalışmalarının hızlandırılacağına değinen Bakan Bayraktar, bu sayede selleri önceden tespit edip kamuyu bilgilendirecek sayısal taşkın modellerini de içeren erken uyarı sisteminin kurulacağını ifade etti. Tüm çalışmalarda yerel yönetimlerle işbirliği yapacaklarını kaydeden Bakan Bayraktar, “Belediyecilik anlayışımızı, sadece toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını göz önüne alarak değil, şehirlerimizin şekillenmesine esas teşkil edecek enerji ve doğal kaynak tasarruflu, çevre dostu teknolojilerle imar edilen, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önemseyen, yeni nesil projelerle bir inşa sanatı olarak ortaya koymak durumundayız” şeklinde konuştu.
 ZİRVEDE BU KARARLAR ALINDI

 1- İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi’ne yönelik çalışmalara İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların katılımıyla devam edilmesine ve altı ay içinde sonuçlandırılarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na gönderilmesi,

2- Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın kurumlardan bir ay içinde gelecek görüşler doğrultusunda yayımlanması,

 3- İklim Değişikliği Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesini takip etmek maksadıyla en az Daire Başkanı düzeyinde temsil edilen İzleme ve Değerlendirme Komitesinin kurulması,

 4- 26 Kasım – 07 Aralık 2012 tarihlerinde Katar’da gerçekleştirilecek 18.Taraflar Konferansı için gerekli hazırlıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılması,

5-Sanayi Konut, Atık Yönetimi ve Hizmet Sektörlerinde Seragazı Emisyon Azaltım Çalışma Grubunda sanayi sektörüne yönelik çalışmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer sektörlere yönelik çalışmaların ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülmesine, karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2012, 19:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER