,

Foto Haber

Hamsiköy' de Sütlaç, şah ile meşhur oldu
Hamsiköy' de Sütlaç, şah ile meşhur oldu

İran şahı Rıza Şah Pehlevi ve heyeti, 10 Haziran 1934'te Gürcübulak sınır kapısından Türkiye'ye girerken, onları 3. Ordu Müfettişi 1. Ferik Ali Sait Paşa, Kolordu Kumandanı Kemal (Doğan) Paşa, Beyazıt Valisi İmadettin Bey, Cumhurbaşkanlığı Yaveri Cevdet Bey, Hariciye Vekâleti 3. Daire Şefi Kemal Köprülü

Araklı'yı seyretmek
Araklı'yı seyretmek

Oturup turupun çimene, seyre koyulmak ister şüphesiz gurbet eldeki her gönül..