,

Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri

 “ Başkanlık Sistemi Tartışmaları” “Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri”
KONU: 
“Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri” Projesi ile Başkanlık Sistemi Tartışılıyor
Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı – Genç WALD tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca finanse edilen “Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri” adlı projesiyle, var olan yönetim modellerini tartışmaya açarken; başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem ve partili cumhurbaşkanlığı sistemlerini ayrıntılarıyla ele almayı hedefliyor.
‘Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri - Başkanlık / Yarı Başkanlık / Parlamenter Sistem’ projesi kapsamında 7 Bölge + İstanbul olmak üzere 8 ayrı bölgede öncelikle bölgesel toplantılar yapılarak gençlerin konu üzerine müzakere etmeleri ve fikirlerini ortaya koymaları sağlanacaktır. Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerde gerçekleştirilmesi düşünülen arama konferanslarıyla gençlerin konu üzerine bilgilendirilmesi sağlanacak ve gençlerin yönetim modelleri üzerine düşünceleri anket ve notlarla Ulusal Zirve’ye taşınacaktır. Ayrıca 81 ilde ve sosyal medya üzerinde yayınlanacak anket çalışmasıyla ülke genelinde her düşünceden gençlerin, projeye katılmaları sağlanacaktır. Anket çalışmasıyla ülke genelinde gençlerin konuya ilgileri ve hâkimiyetleri analiz edilecek, yönetim modelleri üzerine katkıları alınacaktır.
Gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Zirve’de Türkiye’nin 81 ilinden gençler davet edilerek, yerelde yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve Yönetim Modelleri üzerine gençlerin Ulusal raporu hazırlanacaktır. Hazırlanacak Ulusal rapor, karar alıcı erklerle değerlendirilip, devlet erkânına sunulacaktır. Proje boyunca yapılan her çalışmanın ve alınan her kararın takipçisi; projenin başından sonuna kadar yer alacak gençler olacaktır. Yapılan tüm çalışmalar ve alınacak kararlar, katılımcı gençlerin oy çokluğuyla alınacaktır.
Neden Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri?
Türkiye’nin yeni bir anayasa sürecine girmiş bulunduğu bu dönemde, yeni oluşacak anayasanın içeriklerinden belki de en önemlisi yönetim modelinin değişip - değişmeyeceği, değiştiği takdirde nasıl bir yönetim modeliyle ülkenin yönetileceği önemli bir tartışma konusu. Başkanlık sistemi tartışmalarının aralıklarla gündeme taşındığı ve yeni anayasa yazımı çalışmalarının sürdüğü şu günlerde, Türkiye için alternatif hükümet ve seçim sistemlerinin analitik bir çerçeve altında incelenmesine ve gençler gözüyle değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünen Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı - Genç WALD ekibi hazırladıkları projeyle, yönetim modellerini gençlerin tartışmasına taşıyor.
Proje kapsamında Türkiye’nin İstanbul ve 7 bölgesinden gençlerle gerçekleştirilecek bölge toplantılarının yanı sıra, 2014'te Nisan ayı içerisinde yapılması düşünülen, siyaset ve bürokrasiden birçok önemli isminin katılımının planlandığı Yönetim Sistemleri Kongresi planlanıyor.
Nasıl Ulaşılır?
Projeye yönelik ayrıntılı bilgi, organizasyon şeması, eylem planı, takvim ve çözüm ortaklarına www.demokrasiyegencbakis.org adlı siteden ulaşılabiliyor. Bölge toplantılarına gençler başvurup, katılım sağlayabiliyorlar. 
YORUM EKLE