,

Mehter, Dünya müziğinde etkili

Genel Kurmay Başkanlığı resmi web sitesinde "Mehter" bölümünde, Türk askeri müzik kültürünün Dünya Müzik kültürü üzerinde etkisinin olduğuna dikkat çekilerek, tüm marşlar siteden dinlenebiliyor ve mp3 olarak da indirilebiliyor.

Mehter, Dünya müziğinde etkili

 Mehter, Dünya müziğine etki etmiş

Genel Kurmay Başkanlığı resmi web sitesinde "Mehter" bölümünde, Türk askeri müzik kültürünün Dünya Müzik kültürü üzerinde etkisinin olduğuna dikkat çekilerek, tüm marşlar siteden dinlenebiliyor ve mp3 olarak da indirilebiliyor.
İlk Türk boy ve budunları daha iyi topraklara ve daha güvenilir yerlere sahip olmak için, göçler yapmışlar ve bu göçler sayesinde Türk müzik kültürünü gittikleri ve yerleştikleri yerlere taşımışlardır. 

Hunlar döneminde müzik resmî törenlerde, dinî ve askerî yaşam içinde yerini almıştır. İlk zamanlardan itibaren davul ve def gibi çalgılar askerî ve dinî törenlerde en temel çalgı olarak kullanılmış, devletin varlık, egemenlik sembolü olan tuğ takımlarının da bir unsuru olmuştur. Bayrak (sancak), davul, boru, zil gibi çalgılardan oluşan tuğ takımları Hunlar döneminde yırağı (surnay/zurna), borguy (boru), tümrük (davul), küvrük (kös), çeng (zil) çalgılarından teşkil edilmiştir. En eski Türk yazıtları olarak kabul edilen Orhun Yazıtları ve Şine - Usu Yazıtı'nda tuğ kelimesine rastlanmaktadır. Buradaki tuğ kelimesi kös veya davul olarak nevbet anlamının yanı sıra sancak, bayrak anlamına da gelmektedir. 

Kaşgarlı Mahmut hem kumaştan yapılmış bayrağın hem de kös anlamında kullanılan "tuğ" kelimesinin Türklerde, Çinlilerde ve Hintlilerde hakanlık ve bağımsızlık işareti sayıldığını söyler. Önceleri tuğlar, Tibet yak öküzlerinin ve at kuyruklarının bağlandığı altın yaldızlı bir topa geçirilmiş bir mızrak şeklindeydi.

Dünyadaki tüm askerî bandolara ve orkestralara baktığımızda Türk askerî müzik kültürünün dünya müzik kültürü üzerindeki etkisini görmek mümkündür. 

Çağrı ,Hicaz Humayun Peşrevi ,Yine de Şahlanıyor,Buna Er Meydanı Derler,İhtiyatlar Silah Çatmış,Estergon Kal'ası,Kırımdan Gelirim 
Ey Gaziler,Mehter Vuruyor,Eski Ordu Marşı,Ceddin Deden,Artar Cihatla Şanımız,Mehter Marşı,Rast Peşrevi,Gül Yüzünde Göreli,Ordunun Duası,Eski Malazgirt Marşı,Yelkenler Biçilecek,Sancak Marşı,Devlet Marşı,Genç Osman,Osman Paşa Marşı,Hücum Marşı,Gülbank

Mehter marşları ve mehter konusundaki daha geniş yazının tamamını Genel Kurmay Başkanlığı resmi web sitesi'nde bulabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2016, 07:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER