,

Köyle boşalıyor

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın genç nüfusunu gittikçe kaybettiğini, köylerin boşaldığını bildirerek, “Kırsaldaki çiftçilerimiz tarımdan diğer sektörlere yöneliyor” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, kırsalın gittikçe boşaldığını, milyonlarca kır kökenli nüfusun kentlerin varoşlarına aktığını belirtti. Şemsi Bayraktar, kalifiye eleman olmamaları nedeniyle kentlerde inşaat, kırsalda maden ve yol işçiliği yapan tarımı bırakmış çiftçi ve çiftçi çocuklarının, meslek edindirme kursları alarak, tarımda gelir getirici alanlarda veya kırsalda kurulmuş tarıma dayalı işletmelerde kalifiye işçi olarak çalışması gerektiğini vurguladı.
“İnsanlarımızı bulunduğu yerde tutmalıyız. Gelir kaynakları yaratmalı, kırla kent arasındaki farkı yok etmeliyiz” diyen Bayraktar, şunları kaydetti:
“1963 yılında, köy ve beldelerdeki tarım nüfusu, toplam nüfusun yüzde 70,1’ine sahipken bu oran, 2013 yılında yaklaşık yüzde 22’ye indi. Köylerdeki nüfus 12 milyona geriledi. Tarımdaki istihdam, makineleşmeyle, arazilerin toplulaştırılması ve daha büyük işletme büyüklüklerine ulaşılmasıyla azalacak. Buna rağmen, kırsalda nüfusun azalması gerekmiyor. İnsanlar kırsalda tutulmalı. Kırsala yönelik projeler üretilmeli, meslek edindirme kursları düzenlenmeli, insanlarımız kentlere göçme gereği duymamalı. Kentlerdeki refah seviyesi kırsalda da yaratılmalı. Kırsalda gelir seviyesi ortalama milli gelirin 3’te birinde kalıyor. Bu seviye orman köylerinde, tarımsal alan yetersizliği nedeniyle daha da azalıyor... Oysa gelişmiş ülkelerde kır ve kent arasında bir ayrım kalmadı. Hatta İngiltere gibi bazı ülkelerde kırsaldaki refah kentlerden daha fazla.”
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan maden felaketinin Türkiye’nin bir sorununu daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Köylerdeki gençler, madenlerde çalışıyor. Günlük 40 lira, 50 lira yevmiye ile yemeklerini de evden götürerek, çok zor ve riskli şartlarda hayatlarını kazanmaya, ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Tarım dışında bir meslekleri yok. Kalifiye eleman değiller. Bundan dolayı iş tercihi yapabilecek durumda da değiller. 
 
 -“Kırsalda genç nüfusun azalması tarımı olumsuz etkiliyor”-
 
 
Kırsalda genç nüfusun azalması tarımı da olumsuz etkiliyor. Çalışabilecek, taşı sıksa suyunu çıkaracak gençler olmadan tarımda verimli bir çalışma da yapılamıyor. Genç nüfusun köyden kopması, tarımın ve kırsalın geleceği açısından fevkalade olumsuz bir durum. Şu anda sektörümüzün en büyük sorunlarından biri. Çünkü, genç nüfus olmadan tarımın potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz.”
Tarımda gelirin artırılabilmesi için, yapısal sorunların çözülmesi, tarıma destek verilmesi gerektiğini bildiren Bayraktar, “tahıl, pamuk, yağlı tohumlar, şekerpancarı gibi stratejik ürünlerin, hayvancılığın yanı sıra, pazarı olan, düzenli ve iyi gelir sağlayan, ihracat imkanı bulunan üretim alanlarına çiftçimiz yönlendirilmeli. Tarımda ekonomik örgütlenme sağlanmalı ki çiftçimiz güçlü olsun. Ürünü yok pahasına elinden çıkarmasın. Pazara düzenli ürün sunabilsin. Fazla ürettiğinde depolayabilsin” dedi.
 
-“Kırsalda ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımlar yapılmalı”-
 
Çiftçinin, ekonomik örgütlenmesinin zayıf olması nedeniyle şu anda fazla ürettiği durumda fiyatlar çok düştüğü, az ürettiğinde fiyatlar artsa bile elinde ürün olmadığı için düzenli bir gelir elde edemediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Tarımda refah artırılarak cazip hale getirilmelidir. Bunun için de kırsal alanda, kırsal kalkınma projeleri uygulayarak ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımlar gerçekleştirilmelidir. Böylece kırsalda, hem tarım hem de tarım dışı sektörlerde istihdam oluşturularak gelişme sağlanmalı ve nüfus, özellikle genç nüfus kırsalda tutulmalıdır. Tarımsal nüfusun kentlere göçü ülkemizde olduğu gibi mecburiyetten, zorlanmalardan kaynaklanmamalıdır. Ekonominin sanayi ve hizmetler gibi diğer sektörlerine kalifiye olmayan, eğitimsiz çiftçilerin gitmesi sosyo-ekonomik sıkıntılara neden olacaktır. Bu nedenle bu çiftçilerimiz eğitilerek kalifiye hale getirilmeli ve diğer sektörlerde yatırımlar yapılarak bu insanlarımıza istihdam sağlanmalıdır.
 
-Proje ve eğitim çalışmaları-
 
TZOB, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞKUR arasında istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Aktif İşgücü Piyasası programları işbirliği protokolü imzaladık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesi kapsamında 27 il ve ilçelerde projeyi gerçekleştiriyoruz.
İl ve ilçe ziraat odalarının üyeleri, çocukları ve yakınları ile, 15-40 yaş arası gençlere, ülkemiz genelinde ihtiyaç duydukları tarımsal konularda her türlü eğitimler veriyoruz. Eğitimlere katılan genç kadın ve erkek çiftçilere eğitim süresince eğitim günü başına İŞKUR tarafından belirlenen miktarda para ödemesi yapılıyor ve eğitim boyunca sigortaları ödeniyor. Eğitim sonunda aldıkları belgelerle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destek ve projelerden öncelikli yararlanma imkanı sunuluyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen alet ve ekipman hibe desteğinde genç çiftçi eğitimine katılanlara proje hazırlamaları durumunda ek puan veriliyor.”
 
-Soma ve çevre ilçelere ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesi-
 
Soma’daki maden kazasında yakınlarını kaybeden ailelerin refahı için genç çiftçi ve meslek edindirme eğitimleri ve kırsal kalkınma yatırımlarının önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Soma ve çevre ilçelerin ‘Tarımsal Nüfus Gençleşiyor’ projesinden öncelikli olarak faydalanmasını sağlayacağız. Zaten Soma için bir yardım kampanyası düzenledik. 19 Mayıs’ta maden işçilerimizin köylerine gittik, acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Ülke çapına yayılmış 764 Ziraat Odamızla birlikte Soma’da hayatını kaybeden 301 işçimizin acılı ailelerini yalnız bırakmayacağız. Çocuklarının ve eşlerinin meslek sahibi olması için çalışacağız. Özellikle oradaki orman köylelerinde bitkisel ve küçükbaş hayvancılık teşvik edilebilir. Arıcılık, orman ürünleri üretimi yapılabilir” dedi.
YORUM EKLE