,

Rusya yine oyuna geliyor

Bu Rusya her dönemde çok rahat Batı’nın oyununa hep gelmiştir.

Batı, işine geldiğinde onu pohpohlamış o da Batıya inanıp dediğini yapmıştır.

Batı, işi bitirip onu kullandığında ve Rusya ile işi kalmadığında bu kez onu barbar olarak

dışlayabilmiştir.

Komünizm bile Batılıdır. Bizzat Batı dünyası bu rejimi bir yerde denemek istemiş ve deneme tahtası

olarak da Rusya’yı seçmiştir.

Rus, bu ideolojiyle 70 yıl kadar Batı’nın verdiği ruhsatla “ben varım” diyebilmiş sonunda onu da tam

beceremeyip komünizmi dahi faşizme çevirerek kendi kendini parçalamıştır.

Gerçekten Rus 1552’de ortaya çıktığı günden beri kısa tarihi içinde hep oyuna gelmiştir.

Örnek mi:

Özellikle İngilizler, Rusya ve Avusturya’yı Osmanlıya karşı sürekli kışkırtmış ve onlarca savaş

yaptırmıştır. Sonunda Osmanlı zayıflamış ve bitmiştir. Bu savaşlarda Rusya başarılı olduğu halde

Osmanlıdan tek Kırım’ı alabilmiştir. Halbuki Osmanlı ile hiç ikili savaş yapmamış İngilizler tüm petrol

bölgelerine el koyabilmiştir.

Batı, sıkıştığı zaman “ey Rusya sen de Avrupalısın gel bizi kurtar” demiş, bunu derken de oyununu iyi

oynayıp Rus’u ikna etmiştir.

İşi bittiğinde “sen barbarsın ey Rus,” demiş bunu bile nerede ise Ruslara kabul ettirmiştir.

Bugün kardeşi Ukrayna halkı ile savaşırken kendi iradesi ile bunu yaptı zannediyor ama iyi incelenirse

görülecek ki Rusya yine Batı’nın oyununa gelmiş durumdadır.

Bu kez oyunu İngiltere ile ABD birlikte kurmuş Rusya da bu oyuna gelmiştir.

Rusya Ukrayna ile yaptığı bu savaşı ezici çoğunlukla kazanacaktır.

Kazanacaktır kazanmasına da Rusya Ukrayna halkını kaybedecektir.

Geri dönülemez bir yanlışla dünya durdukça kan kardeşini kaybetmenin acısını yaşayacaktır. Tüm

gelecek nesillere de bunu yaşatacaktır.

Bu savaş Ukraynalının Kerbelâsı olacaktır.

Rusya 17 milyon km2 olan o geniş topraklarının kendi sınır alanlarını bilmez durumdadır.

Ukrayna’yı da topraklarına katsa büyük bir artısı olmayacaktır, ancak dünyalar dolusu kaybı olacaktır.

Daha önce de yazmıştık:

Rusya, bir dönem Ortodokskculuğu kullandı beceremedi, hatta ağzına burnuna bulaştırdı…

Bugün Ortodoks olan Yunan, Bulgar onun olmaktan çıkmış tamamen ABD’nin emrine girmiştir.

Panslavizm’i kullanmaya çalıştı onu da beceremedi: Sırpları bile yanlış yönlendirerek iyice Batı’nın

kucağına itti. Güya Slav olan Bulgar’ı ve Ukrayna’yı iyice kaybetti.

Batı, komünizmin elleri ile birçok devleti Rus’un koynuna koydu: Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek,

Azerbaycan, Tacik, Litvanya, Estonya, Letonya, Moldova, Ermenistan, Gürcistan, Beyaz Rus ve

Ukrayna devletlerini…

Bu yetmezmiş gibi Varşova Paktı olarak da: Doğu Almanya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan,

Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan devletlerini de...

Düşünün Batı kendi elleri ile bu 21 devleti Rus’un kucağına sundu da o beceriksiz Rus bu devletleri

kendi yanında tutmayı beceremedi.

Döküldü döküldü de şu anda yanında sadece Beyaz Rusya kaldı. Onun da çok gönüllü olmadığı belli.

Peki bu parçalanmışlığın sebebi nedir?

Aslında sebebi çok basit: Rus ne almayı biliyor ne de vermeyi…

Hele üretmeyi hiç beceremiyor.

Bazıları Rusya güçleniyor, büyüyor, bakın Rusya Suriye’de, Libya’da, Mali’de, Küba’da diyorlar…

Mesela, Rusya Mali’ye cezbedici ne verecek ki Fransa’dan sonra onu uzun zaman elinde tutabilecek?..

Bu kafa ile dünyanın neresinde olursa olsun cezbedici bir tek özelliği olmayan bu hantal yapı hep

kaybedecek ve kovulacaktır.

Ayrıca biline ki çağ silahla ve kaba kuvvetle devletleri bir arada tutabilme çağı değil…

Bakın Batı, becerebildiğini tutup sömürüyor… İşe yarayanları öldürmüyor ve mümkün olduğu kadar

yaşatıp son ana kadar kullanabiliyor. Zamanı ve zemini iyi ayarlıyor sömüremediğine bu kez umut

vadediyor, algı sunuyor, marka, reklam, moda teknoloji veriyor… Sürekli üretip dünyadan bir adım

önde olmayı başarıyor… Reklam ve algı ile insanlığa ihtiyaç gösterip makyajla, albeniyle her şeyini

pahalı satabiliyor… Parasını fahiş fiyatla alıyor ama hep orijinal şeyler de verebiliyor…

Tüm bunlar yanında demokrasi, hümanizm, liberalizm, kapitalizm, insan hakları, modernlik, sosyal

devlet gibi olan veya olmayan bir sürü kavramları insanlığın önüne abartarak döküyor ve seç al diyor.

Bunca sömürmesine rağmen işte tüm bunlarla dünyanın yine de umudu olabiliyor.

Rusya, Batının savunduğu değerlere sahip çıkıp onların önüne geçemez bu bir… İkincisi Rus’un yapısı

ve tarihi dünyaya yeni değerler sunabilecek özellikte değil…

İşte bu yüzden, Rusya’ya baktığınızda insanlığa verebileceği hiçbir şeyinin olmadığını daha ilk

hareketinden görüyorsunuz ve sizin umut alanınızdan onu hemen siliyorsunuz.

Evet, Ruslar bundan sonra sahada çok kan dökerek çokça savaşlar kazansa bile hep kaybedip

küçülecekler ve nihayetinde Moskova kınezliğine çekilmek zorunda kalacaklardır.

Aslında benzer bir millet de Çinlilerdir… Bilin ki Çinlilerin sayısı ne kadar çok olsa bile onlar da Ruslar

gibidir. Onlar da ileriki yıllarda belki belli ülkelere hâkim olacaklar ama sonu Rusların sonu gibi

parçalanmışlıkla bitecektir. Bu Çinlileri küreselcilerin taşıma suyu bile kurtaramayacaktır.

YORUM EKLE