,

Dünya Su Konseyi'nin sonuç bildirisi

Dünyadaki su sorununu uluslararası gündeme almak, dünya su kalkınma raporunu yayınlamak ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni gözden geçirmek amacıyla Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile Feshane Kültür Merkezi'nde düzenlenen foruma 92 ülkeden 33 bin kişi katıldı.

Dünya Su Konseyi'nin sonuç bildirisi

Su ve Enerji Artvin’de tartışılacak

-----

Dünya Su Konseyi'nin sonuç bildirisi açıklandı

 

Düzenlenen Su Forumun sonunda imzalanan şu bildiri açıklandı: 

Dünyadaki su sorununu uluslararası gündeme almak, dünya su kalkınma raporunu yayınlamak ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni gözden geçirmek amacıyla Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile Feshane Kültür Merkezi'nde düzenlenen foruma 92 ülkeden 33 bin kişi katıldı. 

Değişik ülkelerden 3 prens, 3 cumhurbaşkanı, 5 başbakan, 95 bakan ve bakan yardımcısı, 263 parlamenter, 200 belediye başkanı, 91 şehirden vali yardımcısı ve 155 ülkeden üst düzey yetkili ve delegenin katıldığı forumu, Birleşmiş Milletler dahil su konusunda uzman yaklaşık 5 bin katılımcı kurum, 14 uluslararası örgüt başkanı, bin 268 basın mensubu takip etti. 

Dünya Su Konseyi, Devlet Su İşleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda, politik gündemde suyun önemini vurgulamak, 21. yüzyılda uluslararası su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, somut çözümler ortaya koymak ve dünya kamuoyunu bu çözümlerin önemini anlatmak ve politik taahhütler üretmek hedeflendi. 

FORUMUN İLKLERİ 

Forum kapsamındaki politik süreç, ilk defa birçok devlet ve hükümet başkanını bir araya getirdi. 

Bölgesel yöneticiler politik süreç kapsamında İstanbul Su Mutabakatı'nı hazırlayıp imzaladı. Gündem 21, kadınlar, gençler ve çocuklar, işletme ve sanayi, yerel idareler, bilim ve teknoloji, işçi sendikaları, yerli halk, çiftçi ve sivil toplum örgütleri gibi temel grupların forumun değişik alanlarında temsil edilmesini sağladı. 

Çevre dostu forum, çevreye zararlı atık ve emisyonların azaltılma faaliyetlerine öncülük etti. Sanal buluşma alanı ''//portal.worldwaterforum5.org'' tüm global su ailesini bir araya getirdi. 

ETKİNLİKLER

 

Forum kapsamında, Devlet Başkanları Zirvesi, Parlamenterler Toplantısı, Bakanlar Konferansı, Yerel Yönetimler Süreci, Üst Düzey Üçlü Diyalog Toplantıları yapıldı. 

Devlet Başkanları Beyannamesi, Parlamenterler Yardım Masası, Bakanlar Beyannamesi, İstanbul Su Mutabakatı, Gençlik Beyannamesi, Avrupa Parlamentosu Kararları'nın masaya yatırıldığı forumda, İstanbul Su Mutabakatı, şehir su kaynaklarını başarıyla yönettikleri için Avustralya'nın Brisbane, Avusturya'nın Viyana, Fransa'nın Paris, Houdan, Maxevielle ve Strasbourg şehirleri ''Şampiyon Şehir'' ilan edildi. 

ÖDÜLLER 

''5. Dünya Su Forumu''nda, su konusunda toplum bilincinin artmasına katkıda bulunan Anadolu Ajansı Muhabiri Özgür Çoban'a, Aqua Media İnternational'dan Alison Bartle'e, Haber 24'ten Özgür Yılmaz, Zaman gazetesinden Gürhan Savgı ve NTV'nin Yeşil Ekran programına ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü'' verildi. 

Öte yandan, ''2. Hasan Dünya Su Ödülü'', su kaynaklarının gelişmesine katkıda bulunan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Arap Fonu Başkanı Dr. Abdulatif Yousef Al-Hamad, en iyi kamusal su politikasına verilen ''Meksika Su Ödülü'' Çin'den Guangzhou Province, Meksika'dan Leon Guanajuato ve Peru'dan Lima aldı. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri ve benzer küresel hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara sunulan ''Kyoto Dünya Su Ödülü'' Watershed Organisation Trust'tan (WOTR) Marcella D'Souza'ya verildi. 

''5. Dünya Su Forumu'' İstanbul'dan önce, 2006'da Mexico City, 2003'te Kyoto, 2000 Lahey, 1997'de Marakeş'te düzenlenmişti. 

FORUM KAPSAMINDA DÜZENLENEN BAKANLAR KONFERANSI SONUNDA İMZALANAN ''BAKANLAR BİLDİRİSİ'' AÇIKLANDI 

''5. Dünya Su Forumu'' kapsamında düzenlenen Bakanlar Konferansı sonunda imzalanan ''Bakanlar Bildirisi'' açıklandı. 

Bildiride, bakanlar, Gündem 21 ve Johannesburg Eylem Planı'ndakiler de dahil olmak üzere, su ve sanitasyon konusunda uluslararası düzeyde kabul edilmiş hedeflere ulaşmada, ulusal hükümetlerin üstlendikleri önceki taahhütlerini bir kere daha teyit ettiklerini, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun kararlarını, su, su kullanımı, sanitasyon ve sağlıkla ilgili çok taraflı anlaşmaları kabul ettiklerini belirttiler. 

Bildiride, su güvenliğinin sağlanması ihtiyacını bildiklerini ifade eden bakanlar, bu hedefe varmak için tüm küresel değişikliklere su yönetiminin adaptasyonunu ilerletmek ve her seviyede işbirliğini geliştirmenin hayati olduğu kanısında olduklarını vurguladı. 

Bakanlar, dünyanın, nüfus artışı, göç, kentleşme, iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık, çevresel bozulma ve arazi kullanımı ile ekonomik ve beslenme değişiklikleri gibi hızlı ve daha önce örneği bulunmayan küresel değişikliklerle karşı karşıya bulunulduğunu hatırlattıkları bildiride, Binyıl Kalkınma Hedeflerine erişmekte ve sosyo-ekonomik kalkınma için uygun seviyedeki su güvenliğine ulaşmakta özellikle Afrika gibi dünyanın çeşitli yerlerine özgü zorlukları bildiklerini ifade etti. 

''5. Dünya Su Forumu'' Bakanlar Konferansı'na katılan bakanlar ve heyet başkanları, şu görüşleri paylaştıklarını kaydetti: 

''Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş hedeflere ulaşmak ve güvenli ve temiz suya, sanitasyona erişimi, sağlıklı ve temiz ekosistemler için uygun politikalar ve her seviyede yeterli mali kaynaklar sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede iyileştirme çabalarımızı arttıracağız. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, su ile ilgili küresel zorlukları çözmeye kararlıyız. 

Hızla artan nüfusları ve değişen tüketim kalıplarını dikkate alarak, yeterli gıdanın sürdürülebilir üretimini gerçekleştirmek, özellikle kırsal alanlarda yaşam standartlarını iyileştirmek ve uluslararası kabul görmüş kalkınma hedefleri ve diğer ilgili uluslararası anlaşmalarla tutarlı ve uyumlu olarak yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak için, uygun şekilde, sulama şebekeleri kurma ve tarımda yağmur suyundan yararlanma da dahil olmak üzere; su talep yönetimini ve tarım için su kullanımının üretkenliğini ve etkinliğini iyileştirmeye, bunların yanı sıra, tarımsal üretkenliği arttırmaya ve suyu korumaya gayret edeceğiz.'' 

Küresel değişikliklerin su kaynakları, doğal hidrolojik süreçler ve ekosistemler üzerindeki etkileri konusundaki yaklaşımlarını ve tüm sektörlerin yüzey ve yer altı sularında yarattığı kirliliği önlemek için çabalarını güçlendireceklerini ifade eden bakanlar, su sıkıntısı çekilen bölgelerde, deniz suyunun arıtılması ve atık suların yeniden kullanımı için temizlenmesi amacıyla yatırım yapma ve bu yatırımların sürdürülebilir ve finanse edilebilir olması için teknolojik destek ve bilgi sağlama gereksinimini dikkate alacaklarını vurguladı. 

Silahlı çatışmalar zamanında su kaynaklarının, su alt yapılarının ve çevrenin korunmasını amaçlayan uluslararası hukuka saygı göstereceklerini ve gerekli olması durumunda, bunu daha da geliştirmek için işbirliği yapacaklarını belirten bakanlar, küresel değişikliklerin olası etkilerini öngörmek ve ortadan kaldırmak için sınır ötesi, ulusal veya bölgesel planlar ve programları geliştirmeye, uygulamaya ve daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti. 

Taşkınlar ve kuraklık da dahil olmak üzere doğal ve insan kaynaklı afetleri önlemek ve karşılık verebilmek için çalışmaya kararlı olduklarını ifade eden bakanlar, su izleme sistemlerini iyileştirmek ve yararlı bilgilerin, komşu ülkeler de dahil olmak üzere, tüm ilgili nüfusların serbest kullanımına açık olmasını sağlamak için çabalayacaklarını belirtti. 

BAŞBAKAN ERDOĞAN: GELECEKTE İÇİLEBİLİR, BERRAK, TEMİZ, TATLI SULAR VE TENEFFÜS EDİLEBİLİR HAVA İÇİN ATIKLARIN ÇEVREYE ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ ŞARTTIR 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gelecekte içilebilir, berrak, temiz, tatlı sular ve teneffüs edilebilir hava için atıkların çevreye zararsız hale getirilmesinin şart olduğunu'' bildirdi. 

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Hayatın en temel unsuru olan suyun asla vazgeçilemeyecek doğal zenginliklerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, tarih boyunca medeniyetlerin hayatlarını yerleşik olarak sürdürebilmek için su kenarlarına yerleştiğini belirtti. 

Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

''Bugün de gelecekte de su hepimiz için en değerli kaynak olmaya devam edecektir. Günümüzde hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve sanayileşme, hava, toprak ve su kirliliğini ciddi boyutlara ulaştırmış, insanlığı olumsuz çevre şartları içerisine sokmuştur. 

Bu nedenlerle yer altı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin korunması, verimli biçimde kullanımının sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde su kirlenmesinin önlenmesi, evrensel bir hedeftir. 

Ülkemiz su potansiyeli açısından gerçek bir doğal zenginliğe sahiptir. Gelecekte içilebilir, berrak, temiz, tatlı sular ve teneffüs edilebilir hava için atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi şarttır. 

Hükümet olarak, bu bilinçle su kaynaklarımızın çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 

Hayat kaynağımız suyun korunması ve verimli kullanılması bilincinin yaygınlaşmasına vesile olması temennisiyle Dünya Su Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.'' 

Kaynak:Ajanslar

----

M. Kemal AYÇİÇEK

www.karadenizolay.com(Özel)- Küresel Isınma, Dünya gündemini meşgul ederken geleceğin enerji kaynağı olarak ön plana çıkan su, Artvin Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğin de Türkiye’nin önde gelen su uzmanlarınca 25-26 Eylül 2008 tarihinde Artvin’de tartışılacak. Sloganı "Su Hayat, Enerji ise Medeniyettir" olan Konferans için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda afiş ve broşürler bastırıldı.

20. yüzyıl boyunca dünya üzerinde mücadeleler sanayi hammaddeleri için yapılırken, içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bu rekabet enerji ve su kaynakları üzerine yoğunlaşmaktadır. Gün geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelen su ve enerji teminindeki problemler, azalan su ve enerji kaynakları, günümüzde konunun önemini daha da arttırmaktadır.

Bu çerçevede 2009 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan 5. Dünya Su Formu'na altlık oluşturmak üzere Bölgemizde Bölge Müdürlükleri ile Üniversiteler, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütlerinin katılımları ile "Su ve Enerji" ana temasıyla düzenlenen konferans 25-26 Eylül 2008 tarihleri arasında Artvin’de gerçekleştiriliyor.  

Konferansta tartışılacak konu başlıkları şunlar; 

“Hidroloji”,“Su Kaynakları Yönetimi”,“Sediment Taşınımı” ,“Coğrafi Bilgi Sistemleri” ,“Havza Modelleme” ,“Sınır Aşan Sular” ,“Enerji Politikaları” ,“Su Politikaları” ,“Enerjide Yatırım Modelleri” ,“Barajlar ve Hidroelektrik Santraller” ,“Nehir Tipi Santraller” ,“Baraj Güvenliği” ,“Enerji Güvenliği” ,“Enerji Kaynakları” ,“Ekolojik Değişim” ,“Suni Göl Taşımacılığı ve Balıkçılık” , “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma”

"Su Hayat, Enerji ise Medeniyettir." Konfransı Danışma Kurulu’nda, 

Çevre ve orman bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Zuhuri SARIKAYA , Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar yardımcısı. Mustafa ELDEMİR , DSİ eski genel müdürü Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK, Marmara Üniversitesi Mühendislik fakültesi’nden . Prof. Dr. Ahmet Mete SAATCİ ,İTÜ İnşaat fakültesi’nden Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU, İTÜ Çevre Mühendisliği’nden Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK , Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tosun , Çevre ve Orman bakanı Danışmanı Yrd. Doc. Dr. Ebubekir YÜKSEL, İstanbul Büyükşehir Başkan Danışmanı Selami OĞUZ , DSI Genel Müdür Teknik Danışmanı Özcan DALKIR , Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanı. Handan Zeynep DÖNMEZ  

Düzenleme kurulu’nda;

DSİ Genel müd.. (Onursal Başkan) Haydar KOÇAKER ,Artvin vali yardımcısıI Ahmet KARAKAYA ,DSİ 26. bölge müdürü Sezai SUCU ,Artvin Orman Bölge Müdürü Mustafa MEYDAN ,DSİ ETÜD PLAN DAİRESİ BAŞKANI İsmail GÜNEŞ, DSİ Barajlar ve HES dairesi Başkanı Vahit BAYGÜNEŞ ,DSİ TAKK Dairesi Başkanı Rahmi SENCER ÇELİK , Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurtul ÖZEL, DSİ Dış İlişkiler Müşaviri Adem Avni ÜNAL, DSİ 26. Bölge Mdr. Yard. Halil ŞİMŞEK , DSİ Uluslararası Hidr.Fa.Şb.Md. Hamza ÖZGÜLER , DSİ 26. Bölge Müd. Bil. Müh. Ahmet ARSLAN , DSİ 26. Bölge Müd. İnş. Müh. Talha DİNÇ , DSİ 26. Bölge Müd. Or. Yük. Müh. Mine ÖZKAN  

Konferans Bilim Kurulu’nda şu isimler dikkat çekiyor;

Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ , Prof. Dr. İlhan AVCI İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ , Prof. Dr. Orhan BAYKAN PAMUKKALE ÜNV. İNŞAAT MÜH., Prof. Dr. Adem BAŞTÜRK YILDIZ TEKNİK ÜNV., Prof. Dr. Mehmet BERKÜN KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , Prof. Dr. Ahmet DEMİR YILDIZ TEKNİK ÜNV. , Prof. Dr. Mustafa GÖĞÜŞ ODTÜ MÜHENDİSLİK FAK., Prof. Dr. Emin KARAHAN İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ , Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİ. , Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİ., Prof. Dr. Cumali KINACI İTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ , Prof. Dr. Halil ÖNDER ODTÜ MÜHENDİSLİK FAK., Prof. Dr. Hızır ÖNSOY KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK İTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ , Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK HATAY MİLLETVEKİLİ , Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ MARMARA ÜNV. İNŞAAT FAKÜLTESİ , Prof. Dr. Lütfü SALTABAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ , Prof. Dr. Nusret ŞEKERDAĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ , Prof Dr. Ali Ünal ŞORMAN ODTÜ MÜHENDİSLİK FAK., Prof. Dr. Hasan TOSUN BARAJ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ , Prof. Dr. Ahmet TUNA FIRAT ÜNİVERSİTESİ , Prof. Dr. Ayhan ÜNLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ , Prof. Dr. Recep YURTAL ÇUKUROVA ÜNV. MÜH. FAK., Prof. Dr. Ömer YÜKSEK KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , Doç. Dr. Ahmet BAYLAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAKÜLTESİ , Doç. Dr. M. Emin EMİROĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAKÜLTESİ , Doç. Dr. Ramazan SEVER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SBF., Yrd. Doç Dr. Reşat ACAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., Yrd. Doç. Dr. İbrahim CAN ATATÜRK ÜNİVERİSTESİ MÜH. FAK., Yrd. Doç. Dr. C. Melek K. ALHAN İSTANBUL ÜNV. İNŞ. FAK. , Dr. Martin WIELAND POYRY ENERGY LTD. , Dr. Helmut KECK VATECH HYDRO , İlker AKAR NTF İNŞAAT VE TİC. LTD.ŞTİ , Adil AKYATAN DOLSAR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. , Seyfettin AYDIN TEMELSU ULUSLARARASI MÜH. HİZ. A.Ş.,Füsun DERTLİDEMİR DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ,Gökdal OKAY YOLSU MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ,Muzaffer ÖZDEMİR ERG İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ,Hamit ÖZARSLAN YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. ,Bronimir STANCHEV STUCKY LTD. , Valeriy VARENİK TECHNOSTROYEXPORT.

Su ve Enerji Konferansı (25-26 Eylül 2008, Artvin)

Not: İsimler akademik ünvanlar dikkate alınarak soyadlar alfebetik sıralanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2014, 08:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER