,

Turizm projelerine destek var!

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’yla yerel ürün geliştirme, Tarımsal/Kırsal/Eko/Kültür turizmine yönelik faaliyetler yürütme, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma, gelir getirici araçlar ve yeni işgücü yaratma, yerel alanda kapasite geliştirme gibi konulardaki projelere destek verileceği açıklandı.

Turizm projelerine destek var!
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes, sürdürülebilir turizmle yerel ekonomiye ve kalkınmaya destek vermek üzere, Gelecek Turizmde-Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesini hayata geçirdi. 
 
Proje, yerel ürün geliştirilmesinden, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına, gelir getirici araçlar ve yeni işgücü yaratılmasından yerel alanda kapasite geliştirilmesine kadar geniş bir perspektifteki projelere destek verecek. Projelerin başarıyla uygulanması için projenin özelliğine göre danışmanlık, iletişim desteğinin yanı sıra eğitim olanağı da sağlanacak.
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes, 2007 yılından bu yana yürütmekte oldukları ‘Gelecek Turizmde’  sosyal sorumluluk projesini yeni vizyon ve farklı bakış açısıyla devam ettirme kararı aldı. Bu doğrultuda, sürdürülebilir turizmle yerel ekonomiye ve kalkınmaya destek vermek amacıyla Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi oluşturuldu. 
 
Sürdürülebilir turizm ile yerel ekonomiye ve kalkınmaya destek olduklarını vurgulayan Anadolu Efes Genel Müdürü T. Altuğ Aksoy, “Ülkemiz, hepimizin bildiği gibi turizm kaynakları açısından çok büyük potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin açığa çıkabilmesi için öncelikle sürdürülebilir turizmin ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Biz de her zaman topluma katkı bilinci ile çalışan sorumlu bir şirket olarak, sürdürülebilir turizme bizim de katkımız olsun istedik ve konuyu sahiplendik” dedi.
 
Aksoy, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’yla yerel ürün geliştirme, Tarımsal/Kırsal/Eko/Kültür turizmine yönelik faaliyetler yürütme, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma, gelir getirici araçlar ve yeni işgücü yaratma, yerel alanda kapasite geliştirme gibi konulardaki projelere destek verileceğini açıkladı.

Aksoy, “Gelecek Turizmde çatısı altında 2007 yılından bu yana projeler gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkiye turizminin gelişimine katkı sağlamak. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla yürüteceğiz” diye konuştu.
Aksoy, fon verilecek projelerin başarıyla uygulanması için projenin özelliğine göre danışmanlık ve eğitim olanağı da sağlanacağını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Shahid Najam : “Bu proje, örnek bir işbirliğidir”
Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bu önemli projede yer aldıkları için gurur duyduklarını belirten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Shahid Najam “Bu işbirliği iyi bir örnektir çünkü sürdürülebilir insani kalkınma alanlarının en önemlilerinden biri olan turizme odaklanıyor.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) vurgulandığı gibi, iyi tasarlanan ve yönetilen turizm, sürdürülebilir kalkınmanın hem ekonomik, hem sosyal hem de çevresel boyutuna katkı sağlar. Uluslararası tecrübeler göstermiştir ki, eğer iyi planlanırsa ve desteklenirse toplum temelli turizm,sürdürülebilir kalkınmada avantaj sağlayacaktır. Proje, aynı zamanda özel sektörü, kamuyu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programını bir araya getirdiği için de çok önemli bir örnektir” şeklinde konuştu.
 
Turizmin önemine ve sürdürülebilir turizm kavramına değinen Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Onur Gözet, ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerle birlikte mesafelerin yakınlaştığını, seyahat eğilimlerinin arttığını, turizme ilişkin tercihlerin değiştiğini ve taleplerin çeşitlendiğini ifade etti. Bununla birlikte artan ve çeşitlenen bu turizm faaliyetleri sonucunda insanlar vasıtasıyla kültürlerin de yer değiştirmekte olduğunu, dolayısıyla turizmin kültürler arasındaki hareketliliği sağlamak suretiyle küreselleşmeye katkıda bulunarak kültürel sınırları ortadan kaldırdığını belirtti. Gözet, turizmde sürdürülebilirliğin yerel ekonomiye katkısıyla beraber turistlerin destinasyon seçiminde de önemli bir etken olduğunu vurguladı.
 
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’ndan kimler yararlanacak?
Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla hayata geçen Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu altında destek verilecek projeler, Çalışma Grubu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Fonu Jürisi tarafından seçilecek. 
  
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ile özel ve kamu kurumlarının işbirliği içinde kalkınma odaklı turizme yönelik uygulamalarının oluşması ve sürdürülebilir turizm proje örneklerinin artması hedefleniyor. Destek fonundan yararlanmak isteyen proje sahiplerinin, detaylı bilgi ve başvuru için www.gelecekturizmde.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu 
Turizmin geleceği için sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla Gelecek Turizmde-Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nu başlatıyoruz. Turizm eksenli bir sürdürülebilir kalkınma modeli öngören Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu, sürdürülebilir turizmin ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılması ve dolayısıyla bu konudaki girişimlerin artmasını amaçlıyor.
 
Sürdürülebilir Turizm Nedir ?
Sürdürülebilir Turizm; doğal, ekonomik ve kültürel kaynakların korunmasını ve devamlılığını gözeten; kaynakların değerlendirilmesi fırsatını yaratan; bu kaynaklardan gelir elde edilmesini ve bu gelirin kaynağın ait olduğu yerde kullanılmasını sağlayan turizm dalıdır.
 
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Kriterleri
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu altında, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet dengeli turizm projelerine fon desteği sağlanacaktır. Fon verilecek projeler, Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu - Çalışma Grubu tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda, Sürdürülebilir Turizm Fonu Jürisi tarafından seçilecektir. 
 
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu ile özel ve kamu kurumlarının işbirliği içinde kalkınma odaklı turizme yönelik uygulamaların oluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Fon desteği sağlayacağımız projelere eğitim, iletişim ve mentorluk gibi uygulama destekleri de verecek; projelerin işleyişini uzman bir ekiple takip ederek etki ve sonuçların ölçümlenmesini sağlayacağız. 
 
Destek fonundan yararlanmak isteyen proje sahipleri www.gelecekturizmde.com adresinden başvurularını yapabilecekler.
 
Projenin Hedefleri
 Turizmin geniş kapsamı, farklı boyutları ve ülkenin turizm potansiyeliyle ilgili bilincin artması,Turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi,Turizm girişimciliğini teşvik ederek yerel rol modelleri oluşturulmasına zemin hazırlanması,Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme topyekun bir katkı sağlanmasıdır.
 Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nuyla Beklenen Sonuçlar
 Sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin artması,Sürdürülebilir turizmin yerel ekonomik kalkınmaya etkisinin farkına varılması ve dolayısıyla bu konudaki girişimlerin artması,Yerel halkın kendi değerlerinin farkına varması,Kültürel ve doğal mirasın korumasına yönelik bilincin artması,Yerel sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik kaynakların harekete geçirilmesi,Alanda çalışanların sayısının artması, böylece istihdamın desteklenmesini hedefliyor.

 Anadolu Efes ve Turizm 
Anadolu Efes olarak, turizm cenneti olan ülkemizde bulunan kaynaklar hakkında farkındalık yaratmak ve bu kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla 2007 yılından bu yana çeşitli projeler ürettik. Bunlardan en önemlisi olan Gelecek Turizmde Projesi kapsamında, binlerce kişiye turizm eğitimleri verilirken; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirlğiyle Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi’niÇoruh Vadisi’nde hayata geçirdik. Benimsediğimiz sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 2013 yılında Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi’ni başlattık.
 
Gelecek Turizmde Projesi ile neler başardık?

Anadolu Efes olarak, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Gelecek Turizmde Projesi’ni başlattık.  Bu projeyle hedefimiz, turizm cenneti olan ülkemizde bulunan kaynaklar hakkında farkındalık yaratmak ve bu kaynakların korunmasını sağlamaktı. 
 
Bu nedenle turizm alanında bilinçlendirme sağlamak üzere Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2007-2011 yılları arasında Turizm Elçileri Eğitimleri’ni uyguladık. Türkiye’nin 27 farklı il ve ilçesinde 5 binin üzerinde kişi bu eğitimlere katıldı. Eğitimler sonrasında mezunlarımızın kimi turizm çalışanı olarak sektöre hizmet verirken kimisi turizm projeleri geliştirdi; kimisi de turizme katkı amaçlı dernekler kurdu. Türkiye’nin dört bir köşesinde Turizm Elçileri Eğitimi mezunları, ülke turizmine katkı sağlamaya hâlâ devam ediyor. 
 
Konunun diğer önemli bir yönü ise  turizm kaynaklarının doğru kullanılması olduğu için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle ‘Doğu Anadolu Turizm Geliştirme (DATUR) Projesi’ni 2007-2012 yılları arasında uyguladık. 
 
DATUR sayesinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çoruh Vadisi’nde turizmi geliştirerek; yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmeyi, tarım ve hayvancılık dışında alternatif gelir kaynakları yaratarak halkın gelirlerinin artırılmasını ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirdik. 
 
Yine kaynaklarımızın değerinin farkındalığıyla arkeoloji çalışmalarına yatırım yaptık. 1995 yılından itibaren Assos-Behramkale’de, 1998 yılından bu yana da Çanakkale Gülpınar’da sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarına desteğimizi sürdürüyoruz.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2013, 11:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER