,

Zonguldak'a dev yatırım; Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi ile Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin yanında hinterland alanı içinde yer alan Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Eskişehir ve Kayseri Bölgesine de hizmet vermesi öngörülüyor.

Zonguldak'a dev yatırım; Filyos Vadisi Projesi

 Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen “Filyos Vadisi Projesi” ülkemizin gerçekleştireceği en büyük entegre yatırımlardan biridir.

Filyos havzasının proje yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında ulaşım altyapısının iyi olması, bölgede kurulacak sanayi alanları ve serbest bölgede gerekli yatırımların güvenli bir şekilde yapılabilecek olması başlıca faktörler olarak sıralanabilir. Proje bölgesi, Zonguldak Havalimanına yakın oluşu, Filyos Liman sahasının yakınından geçen demiryolu ve karayolu bağlantısıyla önemli bir lojistik potansiyel barındırmaktadır. Proje, bölgenin bağımlı istihdam yapısını değiştirecek, yeni iş alanları yaratacak, mevcut tesislerin rekabet gücünü yükseltecek bir proje olarak öne çıkmaktadır. Projenin, Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin yanında hinterland alanı içinde yer alan Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Eskişehir ve Kayseri Bölgesine de hizmet vermesi öngörülmüştür. Dolayısıyla Filyos Limanı, Filyos Vadisi Projesinin en temel ayağını oluşturmaktadır. 
Proje kapsamında bu potansiyel düşünüldüğünde Filyos vadisi sanayi ve ticaret alanında yeni oluşumlara alternatif merkez olma şansına sahiptir. Ayrıca bölge projeyle birlikte lojistikte rekabetçi bir konuma geleceği öngörülmüştür.
Filyos Vadisi Projesi kapsamında; Filyos Limanın yapımıyla İstanbul limanlarındaki yoğunluğun azalacağı öngörülmüştür. Filyos Limanı Projesi ve geri sahasındaki endüstri tesisleri, Zonguldak Çaycuma İlçesi Filyos (Hisarönü) beldesi sınırları içinde Filyos Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü deltada planlanmıştır. 
Liman, saha topoğrafik koşullarının liman yapımı için uygun olması ve bölgenin Ankara hinterlandında yer alması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Filyos Limanı’nın yapımı Filyos Vadi Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için önemlidir. Limanın yapımı halinde kurulmuş olan Serbest Bölge’nin de etkin hale gelmesi sağlanacaktır. Ankara ve İç Anadolu Bölgesinin liman ihtiyaçlarının karşılanması, demiryolu ve karayolu ağı ile Karadeniz ve Akdeniz’e bağlanması, Tuna ve Ren nehirlerinin birbirine bağlanmasından sonra, ülkemizin Baltık Denizi’ne ve günden güne ticaret hacmi genişleyen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi kapsamında yer alan ülkelere bağlanması, Filyos Projesi kapsamı içinde yer alan yatırım alanlarının tüm ulaşım ağı ile entegrasyonu Filyos limanın yapılması ile mümkün olacaktır.
Filyos Vadisi Projesi ile bölge ekonomisine katkı sağlayarak bölgeyi önemli bir ticaret merkezi haline getirmek, Filyos Limanının Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının % 10-15’ini karşılaması, Projeyle yaklaşık 20.000-30.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanarak bölgenin en büyük sorunlarından biri olan istihdam sorunu da çözülmüş olacaktır ve bölge göç veren değil göç alan bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış ve yürürlükte olan 1/100.000 ölçeklik Zonguldak-Bartın Karabük Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında da, yukarıdaki belirtilen hususlar çerçevesinde Filyos Limanının, Filyos Serbest Bölgesine entegre bir biçimde planlanması ve bu limanın uluslar arası ithalat ve ihracatta kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması öngörülmüştür. Söz konusu Çevre Düzeni Planında Filyos Limanı planlanmış olup, Limanının uygulanmasını destekleyici ve fonksiyonu gereği ihtiyaç duyacağı Liman Gerisi Alanının da, Filyos Serbest Bölgesi’nde oluşturulacağı plan hükmü altına alınmıştır.  
Üst ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde, Filyos Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına bizzat Bakanlığımızca başlanarak, planlama süreci etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmıştır.
 Yukarıdaki belirtilen gerekçeler de göz önüne alındığında, Filyos Limanının ülke ekonomisine ve kalkınmasına sağlayacağı yararlar ve katkılarına dair mülahazalara binaen, Filyos Limanı ve Liman Geri Hizmet Alanına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu  çerçevesinde Bakanlığımızca 26.03.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2012, 16:56
YORUM EKLE
YORUMLAR
hayati yiylmaz
hayati yiylmaz - 11 yıl Önce

hinterland yazilmasinin amaci nedir,böyle yazinca daha mi cazip oluyor,,hiterland almanca bir kelime ve arka sehirler anlamindadir.

SIRADAKİ HABER