,

Trabzonspor,UEFA ve FIFA'ya resmen başvurdu

Türkiye Süper Ligi 2010-2011 sezonundaki kirlilik ve şike, 3 Temmuz 2011 tarihinde ortaya çıkarılmıştır.
Temmuz 2011’den beri; Türk, Avrupa ve dünya futbol ailesi sadece UEFA ve FIFA Statüleri ve Disiplin Talimatlarının değil, aynı zamanda hukukun temel ilkelerinin de Türkiye’de çiğnendiğine şahitlik etmektedir.
 
Türkiye Süper Ligi’nde 2010-2011 sezonunda yapılan şikeyi makul şüphenin ötesinde kanıtlayan: Ceza Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına, ilk etik kurulu raporuna, binlerce sayfa telefon görüşmesine, para havalelerine ve son olarak yakın geçmişteki UEFA ve CAS disiplin cezalarına rağmen; Türkiye’de hukuk ilkelerine karşı “manidar bir direnç” gösterildiğine şahitlik etmekteyiz.
 
UEFA ve FIFA tüzüklerinde açık biçimde ortaya konan amaçlara rağmen; bunların ihlali, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından usulüne uygun şekilde kovuşturulmamıştır. Daha da ötesi; Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatı tadil edilmiştir, disiplin ve tahkim heyetlerinin üyeleri değiştirilmiştir; disiplin kararları, yanlış tercüme edilmiş CAS kararları içermektedir ve esaslı bir hukuki temeli bulunmayan ikinci bir etik kurul raporu hazırlanmıştır. UEFA ve CAS kararlarının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvuru reddedilmiştir. Sonuç olarak; şikeye ve mahkûm edilmiş suç örgütüne karşı hiçbir etkin disiplin müeyyidesi uygulanmamıştır.
 
Hatırlatmak isteriz ki; UEFA ve FIFA Tüzükleri uyarınca; üye federasyonlar fair-play ilkelerine uygun olarak sadakat, bütünlük ve sportmenlik ilkelerine ihtimam göstermeli, ayrıca UEFA ve FIFA Tüzük, talimat ve kararlarına uymalıdırlar. Bu meyanda, Kulübümüz 31 Ocak 2014 tarihinde UEFA ve FIFA’ya başvurmuştur. Başvuruda, Trabzonspor; UEFA ve FIFA organlarından:  Türkiye Futbol Ligi’ne doğrudan müdahale etmelerini ve Türkiye Futbol Ligi’nde 2010-2011 sezonunda gerçekleştirilen şikeden sorumlu kulüp ve kişilere müeyyide uygulamalarını ve Trabzonspor’un Türkiye Süper Ligi 2010-2011 sezonunun şampiyonu olarak tescil ve ilan edilmesi için gerekli tüm adımların atılmasını talep edilmiştir.
 
Tüm futbol ailesi bilmektedir ki, Türkiye Süper Ligi 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor’dur, Trabzonspor haklarından şike yoluyla mahrum bırakılmıştır ve bazı futbol yetkililerinin cüretli çabalarına rağmen (!) hakkına hukuken kavuşacaktır.
 
Trabzonspor Kulübü; uğradığı zararın tazmini için yetkili ulusal ve uluslararası kurum ve kurullara karşı Türkiye ve İsviçre mahkemeleri nezdinde talep ve dava hakkını saklı tutar.
 
 
Press Release for Football Family
 
The corruption and match-fixing scandal in 2010-2011 season of Turkish Super League has been revealed as of July 3, 2011.
 
Since July 2011; Turkish, European and worldwide football family have been witnessing the violation of not only UEFA and FIFA Statutes and Disciplinary Regulations, but also fundamental principles of law in Turkey.
 
Despite the ruling of Criminal and Supreme Criminal Courts, the first ethics committee report, thousands of pages of telephone conversations, money transfers and finally recent UEFA and CAS disciplinary sanctions; all of which evidence match-fixing in 2010-2011 season of Turkish Super League beyond reasonable doubt; we have been witnessing a “meaningful resistance” against legal principles in Turkey. 
 
Despite statutory objectives overtly stated in the UEFA and FIFA statutes; the infringement thereof through match-fixing have not been duly prosecuted by Turkish Football Federation. Moreover, the disciplinary regulation of Turkish Football Federation has been amended; the members of disciplinary and arbitration committees have been removed and replaced; the disciplinary rulings include mistranslated CAS decisions and a second ethic committee report has been drafted with no major legal basis. Our application before Turkish Football Federation following UEFA and CAS decisions, has been rejected. Consequently, there had been no effective disciplinary measures against match-fixing and the convicted criminal group.
 
We would like to remind that; pursuant to UEFA and FIFA Statutes, the member associations shall observe the principles of loyalty, integrity and sportsmanship in accordance with the principles of fair play and also comply with UEFA and FIFA Statutes, regulations and decisions. By the same token, Trabzonspor FC has filed an application before UEFA and FIFA, as of 31 January 2014.  In the application, Trabzonspor FC urged UEFA and FIFA organs: to directly intervene in Turkish Football League and to sanction the clubs as well as the individuals liable with match-fixing actions committed in 2010-2011 season of Turkish Football League and to take all necessary steps so as Trabzonspor FC is registered and declared as the champion of Turkish Super League in 2010-2011 season.
 
Entire football family is aware of the fact that Trabzonspor FC has been the champion of 2010-2011 season of Turkish Super League, that Trabzonspor FC has been deprived of its rights through match-fixing and that it will legally reach its title despite audacious efforts (!) of certain football officers.
 
 
Trabzonspor FC reserves its right to claim damages against the competent national and international organisations and bodies before Turkish and Swiss courts.
YORUM EKLE