,

Yahudiler, Araplar ve Amerika

Amerikalılar için: Ukraynalı, İsrailli, Filistinli diye bir değer yoktur.

O, zalim emperyalist beynine onu sorar, işine yararsa, köle yapabilecekse iyidir, değilse çok kötüdür,

yok edilmelidir ve planını uygulamaya koyar.

Eskiden insanları öldürmeyip köle olarak kullanırlardı şimdi belli ki dünya nüfusu çok fazla, köle de çok

ihtiyaçları da yok, öldür gitsin noktasına geldiler. Bu ileri tarihlerde daha da artacaktır…

Gazzeli çocukların ölmesi bu zalimler için nimet, neden, çünkü bu Filistinliler Araplar gibi değil, bunlar

dik kafalı, baskıya boyun eğmiyorlar… Bunların öldürülmesi onlar için en hayırlı. Çünkü bunlar diğer

Araplara da örnek olur ve 405 milyon Arap bir isyan ederse, Aman Allah’ım Amerika nereye sığınabilir

ki… Allah’ı yok ki ona sığınsın… İşte o zaman diyor ki, “öldür gitsin.” Sen onları öldürdükçe Arap lider

ve yetkililer de rahatlayacaktır… Çünkü her Filistinlinin bir haykırışı bir Arap liderin tahtının yıkılmasına

sebep olacaktır… O zaman taht yıkılacağına Filistin yok olsun…

İsrail, on binlerce çocuğu katlederken 23 Arap devletinin sessiz kalmasının sebebi hikmetini anladınız

değil mi?

Amerika, diğer taraftan güya Ukrayna’yı destekliyor ve ölmelerini istemiyor. Zinhar yalan… Tüm derdi

Doğu Avrupa’ya hâkim olmak… Bu arada Rusya da yavaş yavaş Ukrayna nüfusunu yok ediyorsa o da

“böyle büyük bir savaşın bu kadar zayiatı olur” hanesine yazılır ve geçer.

Hep diyoruz: Amerika bir taşta en az on kuş vurmazsa kendini zararda hisseder. Çünkü bugüne kadar

karşısında ciddi bir rakip göremedi ve hep de onun şımarıklığını yaşıyor.

Birileri çıkıp Amerika artık geriliyor dedikleri noktada o, Avrupa’yı tahakkümü altına aldı bile… O

yetmezmiş gibi Ukrayna bahanesiyle dünün komünist ülkelerine, Doğu Avrupa’ya da yerleşti.

Bitmedi, Irak ve Suriye’de halâ var… Afganistan’ı tarumar etti ve bir tarafında sinmiş bekliyor…

Küreselcilerin kontrolündeki Çin’i bahane ederken Güney Kore’yi, Japonya’yı hatta Hindistan’ı etki

altına almış durumda…

Arap devletleri ise orada dizim dizim olarak bu zalimin 51 Eyaleti gibi duruyor…

Böyle bir zamanda Amerika’nın hakimiyet alanını bu kadar genişletmeye çalışması sonunda belli ki

ona Roma’nın parçalanma kaderini yüklüyor… Hani o da çok güçlü görünüyordu ya ancak kavimler

göçünün bir ufak saldırısıyla yerle yeksan olmuştu…

Amerika, toplama devlet, tüccar devlet, hayal kurup çok kazanmaya çalışanlar ülkesi, fırsatlar bir

başka değişle haksız kazanmayı gaye edinenler ülkesi… Para varsa Amerika var, parayı ilk bulan tarihin

çöplüğündeki Lidyalılar gibi para yoksa o da yok…

Şimdi bu dediklerimiz çok uçuk geliyor olabilir, ancak hiç de yıkılış realitesini değiştirmeyecektir…

Amerika’nın bugüne süper güç olarak gelmesi: İki dünya savaşlarını fırsata çevirip aradan sıyrılması,

dünyanın kıyısında kalması ve çok güçlü bir devletle ciddi bir savaşa halâ tutuşmaması…

Aslında halâ onu yapıyor: Devletçikleri seçiyor, onları bombalıyor… Halkları birbirine düşürüyor, bolca

silah satıyor… Devletlerin savaşmasını kışkırtıp onları kendine borçlandırıyor…

Tamam bu böyle oluyor da bu fırsatçılık nereye kadar?..

Bu dünya mahallesinde yeni bir kabadayı hiç çıkmayacak mı?..

Son iki yüz senedir Batı’nın zalimleri İngiliz, Fransız, Alman ve onların küsuratı olan Amerikan

katliamcısı bizce de son dönemlerini yaşıyor…

Sovyetler zalimi demir perde ülkesi olarak en güçlü dediğimiz an parçalanıp on beş devlete bölündü…

Rusya ise onun devamını getiremedi, işleri ağzına burnuna bulaştırdı.

Çin ise tarih boyu o köşede duruşunu ve hiçbir işini tam sonlandıramamasını çok iyi gördüğünden

kendini küreselcilere teslim etti. Onun sonunu da çok iyi görmüyoruz…

İleride Çin’in bu kontrolsüz büyüyüşünün dünyaya sunduğu tehlikeyi çok konuşacağız.

Aslında Amerika tüm bunları iyice görüp telaşlanıyor… Bu telaş ona hatalar yaptırıyor. O ise bu

hataları sarhoşluğundan dolayı hep zafer hanesine yazıyor… Lakin günün sonunda ayılınca görecek ki

hiç de öyle değilmiş.

Ve “dünyanın tek kabadayısı hep ben olmalıyım” diyerek her tarafa bomba gönderen bu çok

yayılmacı ukala devletin sonu hiç de o Hollywood filmlerine benzemeyecek.

Dedik ya biz: Tarihte nice yıkılmaz imparatorlukların mucizevi bir şekilde kısa zaman içinde yerle

yeksan olduklarını gördük… Hatta bu imparatorlukların kılıcında ve avucunda yetim ve öksüz

çocukların kanı yoktu. Ki bu çağdaş katliamcı zalimlerin avucunda on binlerce Gazzeli çocuğun kanı

var…

Aslında hafızamızı yoklarsak: Suriye, Irak, Afganistan, Yemen ve daha nicelerinde sayıları milyonları

aşan masumlar katledildi… Ancak iyi biline ki o bardak bir gün taşacaktır… O taşma bir damla da olsa

sel olup önce kendini boğacaktır…

Peki biz ne yapalım karınca gibi tarafımızı belirleyip o ateşe su taşıyalım.

YORUM EKLE