,

Gerze santrali yapımcısından açıklama var


Basın açıklaması
 
 
 
"Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl köyü mevkiinde kuracağımız enerji santralinin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporuna yönelik çalışmalarımız, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 21 Haziran 2010 tarihli izni kapsamında sürdürülmektedir.


ÇED Raporu Özel Formatında belirtilen jeolojik ve jeoteknik etütler; Sinop Valiliği gözetiminde, mülkiyetine sahip olduğumuz 400 dönümlük proje alanında yapılarak tamamlanmıştır.

Bir milyar Euro’luk yatırımla kurulacak Gerze Enerji Santrali; 1.200 MW kurulu güçle, ülke ihtiyacımızın %4’ünü karşılayacaktır.

Ekolojik denge ve hassasiyetler ön planda tutularak projelendirilen termik santral, Türkiye ve Avrupa Birliği standartlarına uygun; Avrupa normlarında en yüksek teknolojiye sahip olacaktır. 

Santralin inşasında yerli sermaye ve iş gücünün kullanılması prensibiyle hareket edilecek; inşaat süresince 2.500, işletme döneminde ise 750 kişi, bölgede yaşayanlara öncelik verilerek istihdam edilecektir. Böylece dolaylı olarak 3000 kişiye iş ortamı yaratılacaktır.

 
 
Bölge insanının desteğine önem verdiğimizin; örnek santralleri birlikte ziyaret ederek, ortak değerlendirme yapmayı arzu ettiğimizin; görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. 

 Saygılarımızla,
 
 Anadolu Termik Santralleri Üretim A.Ş."
 

YORUM EKLE