,

Stratejik Düşünce Yeteneğimiz Var Mı?

 

Dr. İrfan Neziroğlu - (TBMM Genel Sekreteri)


 

Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’de pek çok ayette örnekler verilip olayları anlatıldıktan sonra “hiç düşünmez misiniz?”, “hiç akletmez misiniz” gibi uyarılar yer almaktadır. Descartes “düşünüyorum, o halde varım – cogito erg sum” demiş.

İnsanoğlu az düşünüyor. Öncelikle gündelik hayatın meşguliyetinden fırsat bulup arada sırada düşünmek gerekir. Hem bir işi yapmadan düşünmek lazım, hem de yaptıktan sonra.

Düşünmek ikiye ayrılıyor: Geleneksel düşünce ve stratejik düşünce. Aşağıdaki tabloda bu iki düşüncenin temel özellikleri yer almaktadır. Böylece hem stratejik düşünceye sahip olup olmadığımızı ölçebiliriz, hem de geleneksel düşünceden nasıl kurtulabileceğimizi görürüz.

Türkiye’yi daha iyiye taşımak istiyorsak stratejik düşünce kabiliyetimizi geliştirmeliyiz.

 

Stratejik Düşünce

Geleneksel Düşünce

Geleceğe dönük: Değişimi önceden tahmin edip doğabilecek fırsatlara odaklanırlar.

Tepkisel: Nadiren yeni fikirlere ön ayak olurlar, ne yapılması gerektiğinin kendilerine söylenmesini beklerler.

Meraklı: İşyerlerinde, çevrelerinde ne olup bittiğini merek ederler, bunu takip ederler. Olayların arka planını anlamaya çalışırlar.

Soyutlanmış / yalnız: Genellikle diğerlerinin amaçlarını anlamadan, onları değerlendirmeden çalışırlar.

Uzun dönem odaklı: Yarın daha iyi sonuç elde edebilmek için bugün yatırım yapmaya isteklidirler. Geleceğe dönük planları vardır.

Kısa dönem odaklı: Yaptıkları işin uzun dönem hedeflerindeki potansiyel etkisini genellikle dikkate almazlar. Günü kurtarmaya çalışırlar.

Risk almaya hevesli: Geçmişteki veya bugünkü düşünce ve yöntemlerle kendilerini sınırlı tutmazlar, yeni yöntemler denerler.

Temkinli: Mevcut durumu /statükoyu değiştirmek ve ona meydan okumaktan korkarlar.

Önceliklerini belirleme yeteneğine sahip:Meşgul olmayı etkili olmakla eş görmezler. Etkisi ve getirisi büyük projelere daha çok önem verirler.

Önceliklerini belirleyemeyen: Etkisine bakmaksızın bütün işleri eşit değerlendirirler. İşler arasında öncelik sıralaması yapamazlar.

Esnek/Çevik: Yeni bir durumla karşılaştıklarında yaklaşımlarını gözden geçirip bu yeni duruma uyarlayabilirler.

Esnek olmayan: Değişikliklerin daha iyi sonuç vereceğini bilseler dahi planlarını değiştirmekte isteksiz davranırlar.

Hayat boyu öğrenmeye açıktırlar: Sürekli olarak yeni bilgi ve yeteneklerin peşinde koşarlar, bunları diğerlerine öğretirler.

Olanla yetinen: Normalde yeni şeyler ve yöntemler öğrenmeye pek ilgi duymazlar, mevcut yetenekleriyle yetinirler

Yaratıcı: Geleneksel olmayan fikirleri dikkate alırlar.

Tahmin edilebilir: Genellikle tanıdık/bildik yollardan ayrılmazlar.


Devamı için tıklayınız
YORUM EKLE