,

Trabzon Valisi Sayın Recep Kızılcık'a Açık mektup

 
 

SAYIN RECEP KIZILCIK,
 
Trabzon Valisi
 


Beşikdüzü ilçesi Türkelli (Oğuz) belde Belediyesi, yıllardır kendi nüfus sorununu aşmak ve daha fazla ödenek alarak içinde bulunduğu borç batağından bir nebze olsun kurtulmak ve nefes alabilmek adına çeşitli yol ve yöntemler aramaktadır.
 
Bu yol ve yöntemlerden en başta geleni; diğer Oğuz köylerini( Resullu, Dolanlı, Çakırlı vb) Oğuz Belde Belediyesi çatısında birleştirme gayretidir.
 
Bu gayret bir birleşme amaçlı değildir. İlhak amaçlanmaktadır. Oğuz Belde Belediye Başkanı Sayın Şakir Yenigün, (Üniversiteden okul arkadaşım) "bize katılın sizi de yönetelim" anlayışı ile hareket etmektedir.
 
Bu katılımı sağlayabilmek adına özellikle de Resullu Köyü - sınır köydür- halkı arasında her türlü atraksiyonları da yapmaktadır.
 
Başkanın bu çabaları köy halkı arasında sorunlara ve anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Şu an Resullu Köyü ciddi anlaşmazlıklar içindedir. Korkarım Başkanın atraksiyonları köy halkı arasında olumsuz bir olaya meydan verecek gibi görünüyor!
 
Sayın Valim,
 
Sizden şu hususları dikkate almanızı arz ediyorum:
 
1-Türkelli(Oğuz) Belediyesi Kurulurken neden eski Oğuz köyleri bir araya gelerek ortak Belediye kurmadılar da, ( O zaman nüfus sorunu yoktu) Şimdi nüfus sorun olunca köylerimizi ilhak etmek istiyorlar? Türkelli Belde Belediyesi adını geçen yıl Oğuz Belde Belediyesi olarak değiştirmelerinin de altında 'Oğuzlular bir araya gelelim' cinliği vardır.
 
2- KTÜ'den okul arkadaşım Başkan Şakir Yenigün'e bir öneride bulundum. Dedim ki;
 
a-) Köyler arasında bir mutabakat metni imzalayalım.
 
b-) Bu metinde; başkan ve başkan yardımcılıklarının dağılımı ile meclis üyeliklerinin dağılımı konusu ele alınsın.Örneğin,Başkan Türkelli Köyü'nden ise yardımcısı diğer köylerden olsun. Meclis üyeliği listelerinde de her parti listeye diğer köylerden de isim alsınlar.
 
c-)Belediye birimlerinden teki (Örneğin temizlik işleri müdürlüğü) coğrafi olarak orta yerde olmamız nedeniyle, Resullu Köyüne taşınmasına karar verilsin.
 
d-)Oğuz Köylerine eşit hizmet vermek amacıyla, tüm köylere eşit uzaklıkta olan ütük(mera) denilen yerde yeni bir Belediye Hizmet Binası yapılmasına karar verilsin.
 
e-)Belediye otobüslerinin tüm köylere eşit hizmet amaçlı olarak güzergahları yeniden tespit edilsin.
 
Bu önerilerimi Başkan Şakir Yenigün'ün kabul etmemesi de göstermektedir ki, amaç birleşmek değil ilhak etmektir.
 
3- Resullu Köyü ve diğer köyler 2 yıl önce 5393 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca referandum yaptı. Bu referandum da Resullu Köyü "hayır" dedi. Böylelikle adı geçen yasa gereğince 5.000 metre şartı ortadan kalktığı için diğer köylerle de birleşme sağlanamadı.
 
4-Şimdi, valilik makamının yazısı ile Beşikdüzü İlçe Seçim Kurulu yeni bir referandumu gündeme getiriyormuş.
 
Bu girişim 5393 sayılı yasaya uygun değildir.Ayrıca köy halkı arasında yukarıda belirttiğim nedenlerle sorunlar çıkaracak nitelikte bir karardır.
 
Oğuz Beldesinin amacının birleşmek değil ilhak olması da ayrı bir sorundur.
 
Sayın Valim;
 
Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak yeni bir değerlendirme yapmanızı arz ediyorum.
 
a-) 5393 sayılı yasanın 8. maddesi der ki;
 
Referandum için; ya Köy İhtiyar Heyetinin kararı gerekir. Ya da katılmak isteyen köyün seçmenlerinin salt çoğunluğunun talebi gerekir.
 
b-Valilik Makamına Köy İhtiyar Heyetinden bu yönde bir yazı gelmediğine göre, köy halkından seçmenlerin salt çoğunluğunun da böyle bir dilekçe ile müracaatları da olmadığı halde referandum neye dayanarak yapılmak istenmektedir.
 
c- Bu durumda, referandum 5393 sayılı yasaya aykırı bir tutum teşkil etmez mi?
 
d- Yarın yaşanan gerginlikler bir kavgaya vb nahoş bir duruma yol açarsa, bu durumdan vicdani rahatsızlık duymaz mısınız?
 
e-)Daha önce yapılan referandum da "hayır" denilmesine rağmen yeni bir referanduma 5393 sayılı yasaya da aykırı olarak neden ihtiyaç duymaktasınız duymak tasınız?
 
f-) Yaz mevsimi ve fındık sezonu nedeniyle gurbetten nüfus kaydırmaları ile yapılacak ve geçen referandumun cevabını vermek amaçlı bir hırsa-öfkeye dayalı olarak yasalara aykırı yapılacak bir referandumun , birleşme değil derin ayrışmalar getireceği muhakkaktır. Bu nedenle konuyu bir kez daha gözden geçirmenizi ve referandum kararını iptal etmenizi saygı ile arz ederim.
 

Hilmi TAŞKIN
 
Emekli eğitimci-yazar
 
Resullu Köyü sakini
 

YORUM EKLE