,

Çevre de keşifler sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 51 familyaya ait 187 cins ve bu cinslere ait 272 tür ve tür altı takson(bitki türü), 20 memeli türü, 96 kuş türü, 16 sürüngen ve 4 iki yaşamlı tür tespit etti

Çevre de keşifler sürüyor

 Ankara - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 51 familyaya ait 187 cins ve bu cinslere ait 272 tür ve tür altı takson(bitki türü), 20 memeli türü, 96 kuş türü, 16 sürüngen ve 4 iki yaşamlı tür tespit etti.


Bakanlık, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde yaptığı biyolojik çeşitlilik araştırmasında yöreye özgü bitki ve hayvan türleri tespit etti.
Bitki sosyolojisi uzmanı, bitki sistematik uzmanı, memeli ve kuş uzmanları, ikiyaşamlı ve sürüngen uzmanı, şehir ve bölge plancısı ile coğrafi bilgi sistemi uzman’ının yer aldığı araştırma kapsamında bölgedeki bitki toplulukları, EUNIS habitat sınıfları, bitki türleri, memeli ve kuş türleri ile ikiyaşamlı ve sürüngen türleri üzerine ayrıntılı çalışmalar yapıldı.
Proje kapsamında ayrıntılı biyolojik çeşitlilik envanteri ile birlikte insan kullanımlarının biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri de araştırılarak, tehditler belirlendi ve bu tehditleri ortadan kaldıracak tavsiyeler geliştirildi.
Türkiye’ye Özgü 26 Endemik Bitki Olduğu Tespit Edildi


Bölgede yapılan floristik çalışmalar sonucunda, 51 familyaya ait 187 cins ve bu cinslere ait 272 tür ve türaltı takson(bitki türü) tespit edildi. Bu türlerin 26’sının Türkiye’ye özgü endemik bitkiler olduğu belirlendi. Bu endemiklerden Daucus conchitae türü ilk kez W.Greuter tarafından 1974 de Meis adasında tespit edilmiş ancak bu çalışmaya kadar Türkiye sınırları içerisinde tespit edilemeyen bu tür, Türkiye için yeni kayıt olarak ilk kez bu çalışmada tespit edildi.
Fauna çalışmaları sonucu bölgede 2 tür böcekçil, 4 tür yarasa, 9 tür kemirici, 3 tür yırtıcı, 2 tür ise çift toynaklı olmak üzere toplam 20 memeli türü tespit edildi.
Nesli tehdit ve tehlike altında olan türler ilk kez tespit edildi. Bu türler arasında Daucus conchitae(yabani havuç) ve onopordum rhodense Türkiye için yeni kayıt olarak ilk kez tespit edildi.
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 96 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türlerden Ada Martısı ve Gökkuzgun Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) koruma kriterlerine göre Tehlikeye Yakın, Küçük Kerkenez Zarar Görebilir statüsündedir.
Kaş-Kekova ÖÇKB içerisinde yapılan herpetolojik çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 1 semender, 3 kuyruksuz kurbağa, 1 kaplumbağa, 9 kertenkele ve 6 yılan olmak üzere toplam 20 Amphibi ve Reptil türü tespit edildi. Bu türlerden Lyciasalamandra luschani bölge için endemik bir tür olarak gözlenmiş ve Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (lUCN) koruma kriterlerine göre ‘zarar görebilir’ statüsünde bulunuyor.
Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bazı alanlar barındırdığı tür çeşitliliği ve insan kullanımları ile ilişkileri bakımından “hassas bölge” olarak tanımlandı.
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirilmesi ve Yöre Halkının Bilinçlendirilmesi Önerildi


Bölge de yöre halkına, proje kapsamında bazı alt projeler de önerildi. Bu projeler, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi, süs bitkisi olarak kullanılabilecek türlerin süs bitkisi sektörüne kazandırılması, Falco naumanni (küçük kerkenez) türünün izlenmesi ve korunması ile biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve farkındalığın arttırılması projeleridir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2017, 23:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER